Zjednosměrnění místních komunikací – informace

Vážení spoluobčané,
v souvislosti se zaváděním jednosměrného provozu na místních komunikacích dojde v období 21. až 22. 5. 2018 ke zprovoznění dopravního značení i v lokalitách mezi ulicemi Starokolínská a Novosibřinská (severovýchodní oblast Újezda) a mezi ulicemi Starokolínská a Staroújezdská (jihozápadní oblast Újezda). Tím bude akce zjednosměrnění komunikací a navigační systém v Újezdě nad Lesy ukončena. Důvodem postupného zavádění jednosměrného provozu je, v oblasti severovýchod, stále ještě probíhající rekonstrukce plynového potrubí, která bude ukončena do 18.5.2018. Další je stavba kanalizace v Starokolínské ulici, a s tím související objízdné trasy, která je v současné době již dokončena.
Vzhledem k tomu, že ohledně této akce se množí stále stejné dotazy, dovolujeme si uvést malou rekapitulaci: Zavedení jednosměrného provozu na místních (bočních) komunikacích probíhalo za spolupráce s odborníky, Dopravní Policií, předcházela mu řada jednání, vychází ze schváleného dopravního generelu, který byl zpracován v letech 2011-2013, veřejně projednán. Následně byl schválen RMČ a poté i jednohlasně Zastupitelstvem MČ Praha 21 usnesením ZMČ17/0212/13 ze dne 16.12.2013. Veřejnost měla možnost se s navrhovaným dopravním opatřením seznámit, zapojit se i před jeho schválením a vznést připomínky.
V roce 2017 Rada MČ Praha 21 na základě projednaného a schváleného dopravního generelu uložila realizovat zjednosměrnění místních komunikací, a současně i navigační systém, za účelem zklidnění dopravy, což se v současné době provádí. Samotnému provádění změn dopravního značení předcházelo oznámení publikované v lednovém čísle 2018 Újezdského zpravodaje a dále v březnovém čísle 2018 Újezdského zpravodaje a dále byla od konce února 2018 informace zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21: http://www.praha21.cz/aktuality/6370-nove-jednosmerky.
V následujících dnech a týdnech věnujte prosím zvýšenou pozornost nově osazenému dopravnímu značení.
Děkujeme za pochopení
OMI P21
Source: MČ Praha 21

Související příspěvky