O projektu

Vítáme vás na stránkách internetového magazínu Otevřené noviny.
Nabízíme a otevíráme jej pro vás, kteří jste, nebo se snažíte být sebevědomými občany. Vás, kteří se nenecháváte pasivně unášet či utápět vlnobitím, ale kteří plavete tak rychle, jak dovedete, třeba i proti proudu.
Nabízíme vám zprávy, které ovlivňují náš život a které naopak my můžeme radikálně ovlivnit.

Otevíráme vám prostor pro předávání informací a upevnění vazeb k lidem a k místu, kde žijeme.
Je to Újezd nad Lesy, jsou to okolní městské části a obce, je to Praha, je to Česká republika v Evropě, ve světě. Protože máme-li skutečně žít v tomto světě, docela dobrá cesta je „přemýšlet globálně a jednat lokálně“.

Těšíme se , že mezi vámi najdeme nejen čtenáře ale i spolupracovníky a spoluautory Otevřených novin, kteří rozšíří záběr magazínu do zatím netušených zákoutí :-)

17.2.2015

Zita Kazdová
redaktorka
kontakt: zita.kazdova@otevreny-ujezd.cz

o mně: MUDr. Zita Kazdová, dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog
místo narození: Praha
domov: Újezd nad Lesy od r. 2003, předtím Praha 10
vzdělání: vysokoškolské, LF UK Praha
náboženství: římskokatolické, farnost Praha – Koloděje
zájmy: příroda a její obyvatelé, obnova krajiny, volný (bezmotorový) pohyb a sport v přírodě, péče o stvoření Boží, hudba, literatura, výtvarné umění,  společenský tanec
členství: spolek Újezdský STROM, kandidátka volebního uskupení Otevřený Újezd, celoživotně bezpartijní, zaměřená na rehabilitaci občanské společnosti
veřejná činnost: lokální dobrovolnictví a spolupráce s neziskovým sektorem, zpracování a realizace grantů – úpravy věřejného prostoru a výsadba stromů, 2010 – 2014 práce v komisích Rady MČ ( KŽP, KVA, Redakční rada ÚZ), od r. 2015 externí členka Muzejní rady Újezdského muzea
kredo: Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou.

 

ZITA