Dneškem začíná letošní velikonoční triduum. Přejeme vám požehnané Velikonoce 2016

Velikonoce jsou „svátkem svátků“.  Slavením tajemství Velké noci ( tj. Velikonoc) se křesťané spojují ve společenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem. Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže. Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení  – obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno…

Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista

ZELENÝ ČTVRTEK

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí…

VELKÝ PÁTEK

Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; přijímání. Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání.

BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty.

VELIKONOČNÍ NOC (vigilie)

Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci. Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou lyrickou básní velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce vidí vzkříšení v souvislosti se Starým zákonem i se životem současného křesťana. Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému “lámání chleba” a tento den nazvali “dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy “oslavou Velikonoc” – zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako „velký den Páně“.

zdroj: www. vira.cz


Velikonoční bohoslužby v r. 2016 v Praze
– rozpis  ZDE.

Velikonoce 2016 ve farnostech Koloděje a Dolní Počernice  ZDE.

 

Velikonoce 2016_ON

 

 

 

 

Související příspěvky