Spolupracujte s námi!

Otevřené noviny jsou otevřené pro vaše příspěvky,
články, fotografie, komentáře, pozvánky na akce, které pořádáte, i jejich následnou rekapitulaci.

Těšíme se na vaše příspěvky a prosíme o dodržení následujících pravidel:

Příspěvky nebudou nikoho napadat či zesměšňovat z důvodu rasy, víry, věku nebo zdravotního stavu.

Příspěvky nebudou obsahovat urážky a vulgarismy, nebudou se týkat soukromých sporů a nebudou bulvárního charakteru.

Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.

O datu a způsobu zveřejnění všech příspěvků rozhoduje redaktor.

Případné odkazy v jednotlivých příspěvcích jsou aktuální k datu zveřejnění příspěvku. Uvítáme zpětnou vazbu k jejich aktualizaci.

Své příspěvky prosím posílejte na adresu zita.kazdova@otevreny-ujezd.cz