Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Hodkovská ulice

Újezdské jednosměrky bez cyklistů? V rozporu s Cyklogenerelem i Dopravním generelem! AKTUALIZACE

..stejně jako u Cyklogenrelu, také skutečný obsah Dopravního generelu je opět opačný než uvádí tvrzení členů DK, z nichž někteří jsou zaměstnanci ÚMČ v rozhodovacích pravomocech, a měli by tudíž být s reálným obsahem schválených dokumentů ZMČ obeznámeni… „…Všechny jednosměrné ulice mají podle Dopravního generelu umožnovat obousměrný provoz cyklistů. Chystané…