Systém založený na nekonečném ekonomickém růstu není udržitelný. Univerzity ve stávce za klima. Pochod na Albertov 17. listopadu 2023

Studenti druhým dnem stávkují za klima.
Zapojuje se 21 fakult napříč republikou.

Tisková zpráva ze 16.listopadu 2023


Studentská stávka za klima dnes vstoupila do druhého dne. Část protestujících přenocovala přímo na fakultách a mají v plánu na nich dále přespávat až do zítřejšího dne. Systém založený na nekonečném ekonomickém růstu podle nich není udržitelný. Studenti požadují schválení klimatického zákona, využívání nástrojů participativní demokracie ve formě občanských shromáždění a řízení ekonomiky a společnosti podle jiného ukazatele, než je růst HDP. Protest zítra zakončí pochodem na Albertov.

 

V Praze studující zahájili stávku ve středu v 11 hodin na Klárově. Poté se rozešli do budov fakult, kde začali s vyvěšováním transparentů a prvními programy. Program probíhal na Filozofické fakultě, na Fakultě humanitních studií, na Fakultě sociálních věd, na Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě a Právnické fakultě, přidali se i studenti na Matematicko-fyzikální fakultě UK, studující Lékařských fakult a Divadelní a Filmové fakultě Akademie múzických umění. V Dejvickém kampusu probíhal protest studentů z ČVUT a VŠCHT na podporu stávky, s happeningem na podporu udržitelných menz a přednáškou o roli technologií v udržitelnosti. Na PedF proběhl workshop výroby bioplastů, na MatFyzu se přes noc programovaly počítačové hry s tématikou participativní demokracie a na FHS se debatovalo o spravedlivé transformaci.

Kromě Prahy se stávka koná i na vysokých školách v Brně, Olomouci a Hradci Králové. V pondělí se ke stávce připojili i studenti z Univerzity Pardubice. Součástí programu v Hradci Králové byl například workshop „Na jeden den uhlobaronem”. V Olomouci proběhla diskuze s organizátory protestů proti podfinancování vysokého školství. V Brně probíhá pestrý program v Univerzitním kině Scala. V Olomouci a Brně studenti také přespávali a chystají se ve stávce pokračovat.

Podle stávkujících dopadá krize na lidi, kteří ji způsobili nejméně. Firmy fosilních oligarchů Daniela Křetínského nebo Pavla Tykače vypouští do ovzduší vražedné skleníkové plyny a sklízejí stamiliardové zisky, zatímco velká část společnosti se bojí, zda zvládne zaplatit účty za energie. Křetínský i Tykač se vyhýbají placení daní a místo toho využívají svou moc k ovlivňování veřejné debaty a politického dění. Takhle podle nás spravedlivá společnost nevypadá.” říká Tereza Martinovská, mluvčí stávkujících.

Stávku organizátoři z iniciativy Univerzity za klima zakončí symbolicky na 17. listopadu pochodem v Brně a v Praze. Při příležitosti Mezinárodního dne studentstva chtějí upozornit, že požadavky studentů z roku 1989 nebyly naplněny. Stávkou chtějí studenti podpořit debatu o alternativním společenském uspořádání, jehož cílem bude dobrý život všech v ekologických mezích planety.

 

https://univerzityzaklima.cz/

Univerzity za klima jsou studentským hnutím založeným v roce 2019. Od té doby se zasadilo o udržitelnější univerzity například skrze kampaň za vyšší podíl rostlinné stravy v menzách. Uspořádalo také protesty zaměřené na potřebu řešení klimatické krize. V roce 2022 zorganizovalo hnutí několikadenní stávku, které se zúčastnily tisíce studentů a studentek po celé republice.

 

 

Sledujte https://www.facebook.com/univerzity.za.klima


Jednání s vládou minulý rok selhala, proto tentokrát stávkujeme za hlubší společenskou změnu!

POŽADUJEME:
1️⃣ Aby vláda schválila klimatický zákon. Ten umožní právní vymahatelnost klimatických závazků a kontinuitu české klimatické politiky.
2️⃣ Začít používat nástroje participativní demokracie ve formě občanských shromáždění. Ty dávají všem skupinám ve společnosti rovný hlas a možnost informovaně se podílet na politických rozhodnutích.
3️⃣ Začít řídit ekonomiku i společnost podle jiného indikátoru, než je růst HDP. HDP je zastaralý ukazatel, který nebere v potaz planetární limity, naplňování základních lidských potřeb ani distribuci bohatství ve společnosti.
Pokud vláda selhává, lepší budoucnosti dosáhneme jen společnými silami! Apelujeme proto na všechny, kteří jen trochu můžou, aby se angažovalx a začalx se zasazovat o změnu ve svém okolí, ať už ve škole, na pracovišti nebo v místě bydliště.

 


Sledujte články v rubrice Udržitelnost a články se štítkem Voda-klima-krajina

od roku 2015 v Otevřených novinách.

 


Související v ON:

Česká odpověď na klimatickou změnu? Posměch a rezignace. Změníme to?

Související příspěvky