Česká odpověď na klimatickou změnu? Posměch a rezignace. Změníme to?

18. května 2023 daly konzervativní Financial Times na titulní stranu informaci o varování Světové meteorologické organizace, že do roku 2027 dosáhneme s pravděpodobností 66 % globálního oteplení o 1,5 °C oproti preindustriální úrovni. V roce 2015 byla tato pravděpodobnost nula procent.

Podle předpokladů začnou na této hranici nezvratné změny v řadě oblastí, proto bylo původní ambicí (tzv. pařížský závazek z roku 2015) tuto úroveň globálního oteplení odvrátit.

Ve stejných květnových dnech u nás absolvoval přednáškový a mediální maraton emeritní profesor Václav Smil z kanadské Alberty (v ON zde). Jeho základním vzkazem bylo, že Green Deal a cíl uhlíkové neutrality do roku 2035 jsou nedosažitelný nesmysl, protože jsme uhlíková civilizace a snižovat produkci oxidu uhličitého k zacílenému horizontu se nám nedaří.

Obojí je zřejmě pravda, jak ukazuje dosavadní vývoj.

Ale znamená to přestat bojovat s výzkumem poznanou a daty podloženou civilizační hrozbou?
Budeme tedy civilizačně rezignovat a hodíme za hlavu veškeré poznání, vzdělání a na faktech postavenou politiku humanismu, usilujícího o solidní budoucnost lidstva?
V zájmu uchování spotřeby a způsobu života, na který jsme si zvykli?
Zatím nejsme úspěšní a změna v našem chování se těžce prosazuje.

Vzdáme to tedy?

[box type=“shadow“ ]
Uštěpačné poznámky a robustní, byť selektivní statistická argumentace profesora Smila proti Green Dealu u nás padaly na úrodnou půdu jak z hlediska zájmů našich velkoenergetických hráčů v uhlí a oceli, tak z hlediska spojenectví českého furiantského euroskepticismu s uhlíkovou a uhelnou lobby.

Za několik dnů svého placeného pobytu se profesor Smil změnil v uhelného lobbistu, ovšem s nečekaně silnou protijadernou rétorikou, což dalo dost zabrat české projaderné a protizelené euroskeptické obci.

Recept na řešení základního českého ani evropského dilematu totiž Václav Smil nedal a zase odletěl.
[/box]

Jak tedy budeme a chceme řešit akcelerující oteplování planety, které bude zásadně zhoršovat naše životní prostředí a podmínky?

Dnes nemáme účinnou energetickou odpověď na akcelerující produkci oxidu uhličitého.

 

Rezignujeme a propadneme chaosu, nebo budeme něco dělat?
Co vlastně má být česká odpověď?…

 

… DOPORUČUJEME celý článek Ivana Gabala z 5. 6. 2023 na Seznam Zprávy
Komentář: Energetické a klimatické čekání na Godota
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Související příspěvky