Prohlášení členů KLÁNOVICKÉ PRAVICE ze dne 3.3.2017

Vážení občané Klánovic,

dovolujeme si Vás oslovit jako členové volební strany KLÁNOVICKÁ PRAVICE a bývalí zastupitelé Klánovic. Již delší dobu vnímáme velmi citlivě některé problémy a nedostatky při reálném uskutečňování našeho volebního programu nazvaného „Profesionalita a odpovědnost“. Pokusili jsme se tyto záležitosti řešit uvnitř našeho uskupení, ale nedosáhli jsme bohužel ve všech případech žádoucího výsledku.

V několika poměrně kontroverzních záležitostech hlasovali naši zastupitelé na zasedání zastupitelstva, aniž předtím tyto věci řádně prodiskutovali na bázi Klánovické pravice (KP) a přijali demokratickým způsobem její mandát k rozhodnutí. Zejména se jednalo o

1) Ztrátový rozpočet Klánovic na rok 2015 se schodkem 2,45 mil. Kč. Částka schodku byla odčerpána z dlouhodobých volně použitelných rezerv Klánovic. Meziročním navýšením schodku o 1 milion Kč byly však kryty převážně jen provozní a platové výdaje.

2) Zřízení placené funkce místostarosty s měsíční odměnou v nepřiměřené výši, schválené hned na ustavujícím zasedání po volbách v r. 2014. Předchozí zastupitelé přitom na sobě šetřili. Zvýšené odměny, financované z volně použitelných rezerv Klánovic prostřednictvím zmíněného schodku, však nedoprovázelo zvýšené nasazení a reálné výsledky. Výši odměn se podařilo optimalizovat až po 17ti měsících, v březnu 2016.

Řada priorit našeho volebního programu, jako například řešení parkování u nádraží, finální rekonstrukce komunikací, zefektivnění činnosti úřadu MČ či zlepšení podmínek pro setkávání seniorů, zůstala i v polovině volebního období stále jen na papíře, jejich plnění totiž ani nezapočalo. Naopak, některé vypsané veřejné zakázky byly nadbytečné (úřad je mohl řešit svými zaměstnanci) a navíc předražené. Např. se jednalo o poradenské služby pro zobousměrnění jednosměrky u Tenisu za 106 tis. Kč, odčerpaných opět z volně použitelných zdrojů rozpočtu MČ.

Nijak nebyla v KP projednána ani lednová změna koaličního uspořádání na radnici a naši zastupitelé opět jednali i hlasovali bez mandátu KP. Podobně vyjádření KP v minulém KZ nebylo naší volební stranou projednáno a schváleno. Neuvolněný starosta si opět prosadil maximální možnou měsíční odměnu. A úřad přijme dalšího zaměstnance na nově vytvářenou pozici: asistentka starosty.

Na základě těchto a dalších skutečností Vám s plnou odpovědností sdělujeme, že bohužel musíme potvrdit stejnou zkušenost s MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. (ODS), jakou učinila skupina členů ODS před třemi lety, na základě níž z této strany vůbec vystoupila (viz KZ 10/2013, str. 14). Nemůžeme před Vámi dále zastírat, že s jeho pojetím zastupitelského mandátu zásadně nesouhlasíme. Máme za to, že spíše než Klánovicím chce pomoci sám sobě a svému kariérnímu postupu.

Prohlašujeme však, že se budeme snažit i nadále všemi dostupnými prostředky prosazovat při správě Klánovic naplňování pravicových hodnot, principů řádného efektivního hospodaření a plnění našeho volebního programu, který považujeme za závazný slib Vám, klánovickým voličům.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou našemu postoji věnujete.

V Klánovicích dne 3. března 2017

Podepsáni:

Ing. Daniel Stangl, člen zastupitelstva v období 1999-2002
JUDr. David Dušek, člen zastupitelstva v období 1998-2010


Autorům děkujeme a příspěvek zveřejňujeme v rubrice NÁZOR – rubrice, která přináší články, splňující pravidla vydávání příspěvků v ON a vyjadřující osobní názor autorů, nikoli nutně názor Otevřených novin. Příspěvky v rubrice NÁZOR zveřejňujeme bez redakčních zásahů.

Odstoupení klánovického starosty Ing. Karla Horníčka ( Klánovice SPOLU) a volba starosty MUDr. Ferdinanda Poláka ( KLÁNOVICKÁ PRAVICE) na přelomu roku 2016/2017 v ON chronologicky ZDE.

Reflexe ON a tématické příspěvky v KZ 1-2/2017 ZDE.

 

Související příspěvky