Dočasná změna zastávek l. č. 109 v Praze 14

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 027-2017

AUTOBUSY
1) Dočasná změna zastávek pro linky 109, 503 a 559 v Praze 14
2) Dočasná změna trasy a zastávek pro linku 109 v Praze 14
Platnost:
ad 1) od zahájení denního provozu dne 11.3.2017 (sobota)
do odvolání (cca 6 týdnů)
ad 2) od zahájení denního provozu dne 11.3.2017 (sobota)
od ukončení denního provozu dne 12.3.2017 (neděle)
od zahájení denního provozu dne 8.4.2017 (sobota)
od ukončení denního provozu dne 9.4.2017 (neděle)
od zahájení denního provozu dne 22.4.2017 (sobota)
od ukončení denního provozu dne 23.4.2017 (neděle)
Důvod: rekonstrukce vozovky v Českobrodské ulici (úsek Broumarská – Lomnická)

ad 1) Dočasná změna zastávek pro linky 109, 503 a 559 v Praze 14
Zastávky:
– přemisťuje se:
Sídliště Jahodnice: směr Jahodnice: v Českobrodské ulici o cca 80 m proti směru jízdy k
provizornímu nástupišti (přesná poloha bude upřesněna v ODŘ) (318/1)
Sídliště Jahodnice: směr Spolská, resp. Kyjský hřbitov: v Českobrodské ulici o cca 90 m proti
směru jízdy k provizornímu nástupišti (přesná poloha bude upřesněna v ODŘ) (318/2)
Lomnická: směr Jahodnice: v Českobrodské ulici o cca 30 m po směru jízdy k provizornímu
nástupišti (přesná poloha bude upřesněna v ODŘ) – pro linky 109 a 503 (349/2)

ad 2) Dočasná změna trasy a zastávek pro linku 109 v Praze 14
Linka 109
Trasa linky je vedena v úseku Palmovka – Hostavice
Trasy:
směr VÚ Běchovice: do zastávky „Spolská“ beze změny a dále vpravo Nedokončená – vlevo
Ústřední – přímo Národních Hrdinů – vlevo Českobrodská – pravo Pilská – výstup,
manipulace
směr manipulačně: obkroužením středové zeleně (Pilská – vlevo Novozámecká – vlevo Pilská –
nástup)
směr Palmovka: nástup – Pilská – vlevo Českobrodská – vpravo Národních Hrdinů – přímo
Ústřední – vpravo Nedokončená – vlevo Českobrodská a dále po své trase
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 027-2017
Zastávky:
– ruší se:
Sídliště Jahodnice: oběma směry: (318/1, 2)
Lomnická: směr Jahodnice: (349/2)
Jahodnice: oběma směry: (193/1, 2)
– zřizuje se:
Nedokončená: směr Hostavice: v Nedokončené ulici 19 m za vjezdem/výjezdem do areálu firmy
Liebherr
charakter: na znamení
Drobná: oběma směry: v pravidelných zastávkách linky 163 (820/1, 2)
charakter: na znamení
Rtyňská: oběma směry: v pravidelných zastávkách linky 163 (1161/1, 2)
charakter: na znamení
Hostavice: v zadní části zastávkového zálivu v ul. Pilská, 27 m za podjezdem ČD (158/1)
charakter: výstupní, manipulační
Hostavice: směr Palmovka: v jízdním pruhu v ul. Pilská, 39 m za křižovatkou s ul. Plumlovská, 5 m
před sloupem VO č. 911251 (158/2)
charakter: nástupní
Svatoňovická: směr Palmovka: v pravidelné zastávce linky 163 (1390/2)
charakter: na znamení
Nedokončená: směr Palmovka: v Nedokončené ulici na panelovém nástupišti naproti vjezdu/výjezdu
do areálu firmy Liebherr

– přemisťuje se:
Nádraží Dolní Počernice: směr Hostavice: do zastávky linky 109 v opačném směru (801/2)
Nádraží Dolní Počernice: směr Palmovka: do zastávky linky 109 v opačném směru (801/1)
Lomnická: směr Palmovka: do zastávky linky 109 v opačném směru (349/2)
Provozní parametry:

Informační systém:
– grafická vývěska
– složka se změnami:
ZZSODF06DOKUMENTY100720ABeCeDaPlatna_ABCD.doc
Dotčené linky ostatních dopravců: 110, 224 a 263 (odlišné opatření)
Souhrnné údaje k DO 027-2017:
Poznámka: Žádáme řidiče linek 109, 503 a 559, aby v místě prací, tj. v úseku mezi křižovatkou ulic
Broumarská, resp. Nedokončená a Českobrodská a Lomnická, resp. Pilská a Českobrodská, dbali
zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou.

V Praze dne 2.3.2017
Zpracoval: 100610 – Z. Suchý

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5930-docasna-zmena-zastavek-l-c-109-v-praze-14

Související příspěvky