VIDEO: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí o hospicové péči 2017, odborné příspěvky na YouTube

Sociálním tématům, především spojeným se stárnutím, se v ON věnujeme průběžně – články jsou roztroušené v jednotlivých Tématech ON, Zprávách , Pozvánkách a Kalendáriu.  V rámci týdne „Tahle země bude pro starý“ viz ON 27.1.2017 ZDE, níže uvádíme přednášky z mezinárodní konference Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v letošním roce. Jejich součástí je i přednáška újezďana Dr. Jeronýma Klimeše…i při zcela vážných tématech je možné a záhodné se smát:

 

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.: Věda, víra a nevyléčitelně nemocní
https://youtu.be/O8mL34JfCQg

————————————————————————

Doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Hodnota lidského života v jeho závěru, aneb apologie proti eutanatikům
https://youtu.be/LY6Af6VA3wk

————————————————————————

P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE: Duchovní péče o nemocné bez víry
https://youtu.be/DwhfXHIqWxM

————————————————————————

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.: Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, aneb strach z nemoci a umírání
https://youtu.be/e7ZAsEqf7eA

————————————————————————

Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et Ph.D., PhDr. Zlatica Dorková, PhD.: Existenciálne súvislosti v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich pacientov
https://youtu.be/xKUR9U_ORnA

————————————————————————

Jana Sieberová: V okamžiku smrti potřebujeme blízkost druhého člověka
https://youtu.be/LkzFz2tpR5E

————————————————————————

PhDr. et Mgr. Robert Huneš: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů
https://youtu.be/2Q7bGY1AusY

 

Hospic sv. Jana N.Neumanna o.p.s. Prachatice ZDE.
„Hospic – není léčebnou dlouhodobě nemocných
Hospic – není domovem důchodců
Hospic – není nemocnicí
Hospic – není sanatoriem
Zakladatelka hospicového hnutí u nás – MUDr. Marie Svatošová říká“ : „Hospic je umění doprovázet.“
náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky