Jací jsme ve stáří, to záleží na našem přístupu k životu aneb 10 omylů o stárnutí

„Optimismus, pracovitost a chuť k životu jsou důležité vlastnosti těch lidí, jejichž prognóza se zlepšuje, nezávisle na tom, jak špatná je diagnóza. Ti, kteří jsou bezmocní, pesimističtí, negativní a očekávají nejhorší, dostanou to, co očekávají.

Naše základní osobnost se utváří pravděpodobně do šesti měsíců věku, ale je modifikovatelná. To jsou dva základní pojmy, když se podíváme na 10 častých mylných představ o stárnutí, jak naznačil Dr. Donald E. Riesenberg v časopise Americké lékařské asociace:

 1. Starší lidé se o vnější svět nezajímají
  Věková skupina nad 65 let hodně využívá internet. Vzdáleni tomu, aby byli jen pasivními sledovateli televize, bylo více než 100 000 lidí ve věku 65-75 let častěji cestujících, aby lépe porozuměli jiným kulturám po celém světě. Zůstávají zapojeni do vzdělávání, na což se také zaměřuje mnoho vysokých škol a univerzit, které vytvořili programy pro starší obyvatele nebo pro stárnoucí dospělé, kteří se chtějí učit na dovolené. A mnozí lidé, ať už dobrovolně, nebo z nutnosti, zůstanou zapojeni v pracovním procesu déle, než je typický věk odchodu do důchodu.
 2. Starší lidé nechtějí nebo nepotřebují blízké vztahy
  Jsme společenská stvoření. Rodiny, kmeny, týmy a celé organizace mají lepší šance na přežití a prosperitu, když jsou společensky propojeny. Potřeba smysluplných vztahů se s věkem nemění. S přibývajícím věkem, však může být v okolí již méně lidí, s nimiž je možné udržovat vztah, a mohou také růst i fyzické a duševní bariéry. Udržování sociálních vztahů umožňuje starším lidem těžit z četných odměn – intelektuálních výzev, udržování dovedností v oblasti zpracování informací, zpětné vazby a prostého sdílení pocitů.
 3. Starší lidé málo přispívají do společnosti
  S dlouholetými osobními zkušenostmi a odbornými znalostmi jsou starší lidé vysoce ceněnými zaměstnanci a kolegy, stejně jako dobrovolníky. Senior Corps má 500 000 dobrovolníků, kteří přispívají do svých komunit mentoringem, pomáhají malým podnikům, pomáhají při umisťování dětí a v dalším cenném úsilí. Starší pracovníci mají silnou pracovní morálku a jsou skvělými mentory a vzory pro mladé generace.
 4. Jak stárnete, zůstáváte více v zajetých kolejích
  Starší lidé mívají vysokou míru psychické odolnosti. Schopnost starší generace přijmout a čelit protivenství byla mnohokrát prokázána. Například, Outward Bound byl založen, když Britské námořnictvo zjistilo, že míra přežití mezi staršími námořníky ve druhé světové válce byla mnohem vyšší než míra přežití mladších námořníků. Sdílení dovedností, jako je sebevědomí, soběstačnost a obecný postoj houževnatosti typický u starších námořníků, pomohlo, aby se mladým námořníkům dařilo.
 5. Duševní a fyzické zhoršení je ve stáří nevyhnutelné
  Stárnutím dochází k určité ztrátě funkce, ale preventivně lze udělat mnoho, aby se předešlo (nebo alespoň zpomalilo) fyzickému a duševnímu stárnutí. Kmenové buňky ztrácejí svůj potenciál a jiné buňky oslabují, ale zdravé návyky tento proces zlepšují. Zvedání závaží pomáhá udržet svalovou a kostní integritu. Aerobní cvičení a strava snižují pravděpodobnost fyzického a duševního úpadku. Cvičení mozku a nepřetržité učení pomáhá v boji proti kognitivnímu zhoršení. Příliš mnoho sledování televize je špatné v jakémkoli věku, ale obzvláště nezdravé je pro starší lidi, kteří tak často vidí stereotypy jejich generace jako slabé, zapomnětlivé, křehké a zmatené. To, co si myslíte, že se stane, se stane.
 6. Starší lidé jsou chudí
  Dobrou zprávou o finanční situaci starších Američanů je to, že jejich průměrný příjem vzrostl v průběhu desetiletí od roku 1999 do roku 2009, zatímco počet starších lidí žijících v chudobě klesl. Některé skupiny se však stále potýkají s chudobou. Afroameričané a Hispánci mají téměř 20% míru chudoby. Mezi staršími hispánskými ženami byla míra 33 procent; pro starší afroamerické ženy, téměř 50 procent. Mít pravidelné příjmy, i když přijde inflace, je závazkem pro starší lidi.
 7. Starší lidé nemají zájem o sex nebo intimitu
  Bylo zjištěno, že pozitivní sexuální vztahy souvisí s celkovým blahobytem. Zda jedno, způsobilo druhé, je nejasné, ale vzájemný prospěch je skutečný. Sexuální aktivita jednotlivců zůstává konstantní až do věku 70 let. Většina starších lidí, kteří byli vyšetřováni, uvedla, že sex je méně důležitý, ale pouze 35 procent uvedlo, že sex je jen pro manželské páry a méně než 10 procent uvádí, že sex je jen pro mladé. Ženy hodnotily sex jako méně důležitý než muži a měly také větší potíže s nalezením partnerů, neboť muži se obvykle dvoří ženám.
 8. Starší lidé nemohou rozhodovat o důležitých otázkách
  Věk přináší moudrost. Kognitivní dovednosti jsou založeny na životních zkušenostech a vzdělání. Sdílené rozhodování – ať už jde o lékařskou volbu, finanční rozhodnutí nebo cokoliv jiného týkající se starší osoby – měla by být účastna. Účast každého zlepší výsledky.
 9. Starší lidé ztrácejí touhu žít
  Starší lidé se lépe přijímají smrt, když mají určitý pocit kontroly nad ní. Komfortní a kontrolované prostředí je většinou požadováno nejvíce. Lidé chtějí žít a žít dobře. Nikdo, kdo je mentálně stabilní, netouží zkrátit svůj život.
 10. Věda odpověděla na všechny naše otázky o stárnutí
  Máme toho mnohem víc se učit a zažít. Jelikož žijeme déle a lépe, budeme čelit ještě dalším otázkám, které nás povzbudí k hledání odpovědí. Zvažte: 90letí jsou nejrychleji rostoucí skupinou v naší zemi. Mark Twain údajně řekl: „Věk je otázka mysli převažující nad hmotou. Pokud na něj nemyslíte, na hmotě nezáleží.“

Přemýšlejte pozitivně a můžete žít déle a lépe!“

Zdroj: NSZM, Diakonie ČCE, www.agingcare.com
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky