43 otázek k potřebám a plánům MČ P21, zdravotnímu středisku a objektu Ideal Lux, které si Rada MČ, úřad a zastupitelé měli položit před rokem

V březnu 2017 připravil tehdejší místostarosta MČ Praha 21 RNDr. Roušar (OÚ) pro své kolegy v Radě MČ pracovní dokument – 43 otázek, které je nutné si položit a v diskusi se všemi zainteresovanými stranami, včetně občanů, na ně hledat odpovědi, aby bylo dosaženo kvalitního a smysluplného rozvoje Újezda nad Lesy. Rada MČ (starostka Jakob Čechová TOP09, místostarosta Slezák ČSSD, radní Jeníček Svobodní a radní Jenšovská Pro Prahu) nereagovala a nekonala. RNDr. Roušar (OÚ) rezignoval na pozici místostarosty a radního MČ P21 v listopadu 2017 ZDE.

ON nemají žádné informace o tom, že by reagovali nějací zastupitelé MČ Praha 21 (celkem 17) ani při novém otevření otázky po roce, tedy v březnu 2018.

Mezitím MČ Praha 21 koupila objekt Ideal Lux na Blatově – informace chronologicky v ON  ZDE – a nyní plánuje jeho přestavbu na zdravotní středisko?, novou budouvu pro Policii ČR?, vše dohromady nebo ještě jiné záměry? – informace chronologicky v ON  ZDE.

Z řádně neprojednaného stěhování zdravotního střediska z Rohožníku se mezitím zákonitě a zcela zbytečně stalo výbušné politikum a vygradovalo ve vypsání Referenda, které se pravděpodobně bude konat společně s podzimními komunálními volbami v říjnu 2018.

Otázky z roku 2017 zůstávají nezodpovězené a pokud si je současné vedení obce dosud ani nepoložilo, šance na kvalitní a smysluplné řešení rozvoje Újezda nad Lesy se povážlivě snižují. Dílčích a nepromyšlených řešení má Újezd nad Lesy už dost. Koncepce zdravotního střediska a souvisejících využívání budov v majetku MČ není předvolební šaráda a paráda, ale zodpovědná a koncepční práce ve veřejném zájmu. Je něčeho podobného Újezd nad Lesy vůbec schopný?

Níže pracovní materiál „Studie proveditelnosti záměru koupě budovy Ideal Lux“ z března 2017. Bohužel Radou MČ P21 nepoužitý a stále aktuální:

 

Otevřené noviny 12.3.2018

 

Sledujte a zapojte se
aktuálně při „Veřejném projednání studie Poliklinika Blatov“
v úterý 13.3.2018 od 18 h v divadelním sále MZŠ, info ZDE.


Informace k tématu najdete souhrnně v ON v rubrikách

Téma – Ideal Lux ZDE
a
Téma – Zdravotní středisko v Újezdě nad Lesy ZDE.

Související příspěvky

4 komentáře

 • Jenom malé upřesnění – v textu se píše, že pravděpodobně společně s komunálními volbami proběhne i referendum ke zmiňované otázce stran zachování zdravotního střediska na Rohožníku. Nedošlo náhodou k tomu, že na minulém veřejném zasedání zastupitelstva 19. března rada MČ konání referenda nepodpořila ?
  A jak hlasovali zastupitelé Otevřeného Újezda ?

  • Zita Kazdová

   Záznam jednání ZMČ dne 19.3.2018 by měl být jako obvykle k dohledání na obecním webu v sekci samospráva – ZMČ – audio a video záznamy. Aktuálně nejdou rozklikávat některé odkazy ze sekcí „samospráva“ a „úřad“, což je, doufejme, jev dočasný.

   V ÚZ 4/2018 na obecním webu v článku „Návrh na referendum neprošel“ je uvedena tato informace k hlasování zastupitelů MČ P21: „V závěrečném hlasování pak návrh na konání referenda neprošel. Pro bylo šest zastupitelů (Růžička, Dastychová, Zátková, Roušar, Duchek, Kopecký), osm se zdrželo (Jakob Čechová, Jenšovská, Fábera, Juřenová, Slezák, Mergl, Diepoltová, Hartman), proti nebyl nikdo, zastupitel Jeníček nehlasoval. Dva zastupitelé (Čížek a Koutský) nebyli přítomni.“

   Ohlédnutí Ing. Hartmana za projednáváním referenda a jednosměrek na ZMČ 19.1.2018 je na webu Otevřeného Újezda: https://sites.google.com/a/otevreny-ujezd.cz/2014/aktuality/jednanizmcpraha21dne1932018ohlednutioureferendumajednosmerky
   Zita Kazdová, ON

 • Jan Jackanic

  Prominte pane Rousare, ale zverejnit tyto pripominky zhruba rok po jejich vypracovani mi prijde ponekud pozde. Rozumim tomu, ze jejich neakceptovani mohlo byt duvodem vasi rezignace, ale nema Otevreny ujezd noveho mistostarostu v rade MC, ktery by je mohl prezentovat misto vas?

  • Zita Kazdová

   Vážený pane Jackaniči,
   ano, myslím si, že na tyto otázky je rok pozdě. Nikoli na jejich „zveřejnění“, ale na to, aby si je Rada MČ vážně položila a vážně na ně hledala odpovědi. Ale jistě se můžu mýlit a být příjemně překvapena. Předpokládám, že společně s Vámi.
   Zita Kazdová ON, autorka článku