14.2.2017 Smogová situace

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM 10
Vydáno: úterý 14.02.2017, 08:35 SEČ (07:35 UTC)Pro území: Praha z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM 10.
Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.
Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace.
Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12 hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html
Informace pro veřejnost:
Při překročení informativní prahové hodnoty, 12 hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM 10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi,srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.
Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacímmotorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšenímomentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů sevýznamněpodílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidudusičitého.
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz,
záložka Ovzduší.Každou hodinu jsou doplňovány 1 hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž více hodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1 hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5896-14-2-2017-smogova-situace

Související příspěvky