Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

VIDEO: jak funguje biodynamický statek

Udělá vám radost kousíček světa, kde lidé mají úctu k půdě, která je živí, k zvířatům, která chovají, i k sobě navzájem? Nabízíme přednášku Martina Otta z švýcarského biodynamického statku Gut Rheinau o půdě, rostlinách zvířatech, lidech a zejména o vztazích.

„Švýcarský biodynamický statek Gut Rheinau se rozkládá v meandru horního Rýna, který zde tvoří hranici s Německem. Statek je součástí nadace Fintan, založené v roce 1998 v prostorách někdejšího kláštera. Kromě statku s produkcí mléka, obilovin a zeleniny je součástí nadace vinařství, pekárna, statková prodejna, restaurace a osivářský podnik Sativa. V rámci nadace funguje sociální terapie a zemědělská škola. Nadace Fintan podporuje a vytváří svět, v němž lidské společenství usiluje o harmonizaci vztahů s přírodou, z půdy nečerpá více, než ona bez poškození poskytne, důstojným způsobem zachází se zvířaty a dbá na koloběhy a souvislosti, do nichž nás uvádí příroda i lidské dění.“

Video je v náhledovém okně, nebo ZDE.

Zdroj: Kateřina Burešová

Biodynamické zemědělství je podle svých příznivců zároveň ekologické. Rozdíl spočívá v tom, že vedle používání organických hnojiv a zásad etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochraně životního prostředí, a udržení biodiverzity, doporučil Rudolf Steiner speciální biodynamické preparáty, které podle jeho vize zlepší úrodnost půdy a odolnost plodin vůči chorobám a škůdcům. Největší důraz je kladen na použití těchto preparátů při přípravě kompostu a použití měsíčního kalendáře pro výsev a výsadbu biodynamických plodin v optimálním období. Zdroj: Wikipedia

Biodynamické zemědělství v Čechách doporučujeme též v cyklu Náš venkov na ČT – najdete ZDE.

Rozdíly mezi farmařením ekologicky, biodynamicky a permakulturně – v článku Asociace soukromého zemědělství ČR ZDE.

Foto: ilustrační

 

Související příspěvky