„Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“ Noc kostelů 2018

Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon (Český studijní překlad z roku 2009). Jakkoli může jít na první pohled o docela banální konstatování, jde o zajímavý text s velkým příběhem…

Naši pozornost může zaujmout překlad zmíněné věty. Jako alternativu překladu vybíráme nejrozšířenější Český ekumenický překlad (1979): „Jiní ponocovali kolem Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat.“ Klíčovou roli zde hraje hebrejské slovo „jalinu“, které znamená v původním významu „zastavit se na noc“. Slovo ponocovat však nelze chápat jako nějakou party. Šlo o čestný úkol, více méně odpovídající dnešnímu zaměstnání v armádě či u policie.

Máme před očima nejen oddané zbožné muže, kteří si po generace předávali úkol, ale s velkým obdivem můžeme sledovat propracovaný systém ochrany posvátného místa, motivaci těchto možná obyčejných lidí i zvláštní hodnotu, která jim dávala sílu věnovat svůj čas i spánek něčemu vzácnému, co přesahuje běžné starosti o živobytí.

A tak se i my můžeme zastavit v chrámech našich měst a obcí a spolu s lidmi, kteří přijali za svůj úkol slavit bohoslužbu na těchto posvátných místech, „ponocovat“ nebo lépe zaposlouchat se do velmi jemné řeči Božího hlasu, který každého člověka po tisíciletí zve, aby překročil práh obyčejných starostí a ztišil své srdce před posvátným…“ celý článek na webu Noc kostelů 2018 ZDE.

 

Noc kostelů v pátek 25.5.2018, podrobné informace na https://www.nockostelu.cz/

 

 

Související příspěvky