Zeleným čtvrtkem vstoupíme do Velikonočního tajemství. Požehnané Velikonoce 2017 vám přejí Otevřené noviny

Zelený čtvrtek dopoledne
Dopolední mše svatá ve čtvrtek Svatého týdne (tzv. Missa chrismatis) je sloužena pouze v katedrálách ve společenství se sídelním biskupem. Při ní jsou svěceny posvátné oleje a kněží při ní obnovují své kněžské závazky.

Zelený čtvrtek večer
Mší svatou na Zelený čtvrtek večer, která se slaví na památku Večeře Páně, začíná Svaté třídenní. Po mši sv. je možnost prožít s Pánem chvíle modlitby v Getsemanské zahradě. Tyto chvíle modlitby pro nás příležitostí, abychom i my odevzdali Bohu sami sebe, své drahé, život i smrt, celý svůj život.

Velký pátek
Velký pátek je dnem pokání a postu, v centru celého dne je Kristův kříž, jako znamení lásky Boží ke každému z nás, znamení naší ubohosti, ale také znamení vítězství. Velkopáteční obřady mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Tento den se nikde na světě neslaví mše svatá.

Bílá sobota
Bílá sobota je den, kdy se neslaví žádná bohoslužba. Každý z nás si může uvědomit, jaké by to bylo, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, kdyby posledním slovem našeho života bylo jen utrpení a smrt, bolest a hřích. Bílá sobota liturgicky končí západem slunce. Nastupující noc už patří obřadům velikonoční vigilie.

Noc ze soboty na neděli – Vigilie Zmrtvýchvstání
Noc ze soboty na neděli je svatou nocí zasvěcenou Pánu. Vigilie Zmrtvýchvstání, která se tuto noc slaví, připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých, má čtyři části: obřad velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba a vlastní slavení eucharistie. Tma hříchu, smrti a beznaděje musí ustoupit před Kristem Vzkříšeným.

Neděle Zmrtvýchvstání
Neděle Zmrtvýchvstání je pokračující oslavou Kristova vzkříšení, naději na život, kdy smrt je už navždy bezmocná. Celý velikonoční oktáv od této neděle až do Svátku Božího milosrdenství se slaví jako jeden sváteční den, jako veliký den Páně, s radostí a vděčností.

zdroj: Pastorace.cz, celý článek ZDE

Rozpis bohoslužeb Svatého týdne ve farním kostele Povýšení sv. Kříže najdete ZDE.

 

Autentické prožití Velikonočního tajemství a světlo do života
 vám přejí Otevřené noviny

 

Související příspěvky