Zdravá města jsou přátelská k seniorům a sociálním projektům

ZDRAVÁ MĚSTA „SBÍRAJÍ“ VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ ZA SYSTEMATICKOU PRÁCI SE SENIORY. CENA MAKROPULOS A CENA RADY VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ JSOU TOHO DŮKAZEM!

 

Cenu Makropulos za péči o seniory získala Zdravá obec Křižánky

U příležitosti připomínky Mezinárodního dne seniorů (5.10.) se v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každý rok pořádá občanské sdružení Život 90. Letošní Cenu Makropulos získaly Křižánky. Tato obec na Vysočině se kvalitou života seniorské populace ve městě a zapojením seniorů do komunitního života zabývá dlouhodobě. Příkladem aktivit je každoročně pořádaná Univerzita třetího věku, která pomáhá seniorům v rozšiřování jejich možností a pozitivně přispívá k aktivnímu životu. Celkový systém péče o kvalitu života starší generace obyvatel je na úrovni České republiky u obce s necelými čtyřmi sty obyvateli velmi ojedinělý. Ukázkové výsledky obce Křižánky v seniorské problematice uznávají města, obce a regiony po celé republice.

Více info: http://www.mzcr.cz/dokumenty/cenu-makropulos-za-peci-o-seniory-ziskala-obec-krizanky_12792_3438_1.html

 

Třetím místem Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí se může pyšnit Zdravé město Prachatice

Na konferenci Příprava společnosti na demografické změny předali premiér Bohuslav Sobotka společně s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou ocenění Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v několika kategoriích.

Třetí místo v kategorii kolektiv získala Rada seniorů města Prachatice, která představuje dobrovolný poradní orgán Rady města Prachatice pro řešení závažných otázek a potřeb seniorů ve městě v kterékoli oblasti udržitelného rozvoje (rozvoj města, bydlení, oblast sociální, zdravotnictví, doprava, bezpečnost, společenský život, kultura a volnočasové aktivity apod.). Ocenění bylo uděleno za dlouhodobý a systémový příklad zapojení seniorů do rozhodování a aktivního utváření místa, v němž žijí a možnost ovlivnit jeho současnou i budoucí podobu v návaznosti na specifické potřeby seniorů.

Více info: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-na-demograficke-konferenci-vlada-bude-pokracovat-v-krocich–ktere-dale-zlepsi-zivoty-senioru-149426/

převzato: NSZM

Související příspěvky