Pozvání a dobré zprávy ze Zdravých měst a obcí ČR: inspirace a podzimní škola, vítězové „Cesty městy“

Veřejné obhajoby MA21 2016 – nejlepší Zdravá města a obce „na domácím hřišti“

Přijeďte se přesvědčit, jak funguje místní Agenda 21 přímo v obcích. Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality a Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“.

Akce probíhají v říjnu 2016, v níže uvedených termínech.

18. 10. Kopřivnice
19. 10. Vsetín
24. 10. Litoměřice
25. 10. Křižánky
26. 10. Chrudim

Podrobné informace a podklady k akcím naleznete na speciálním přehledu ZDE.

 

Podzimní škola Zdravých měst: Psaní projektů, adaptace na změny klimatu, audity udržitelného rozvoje

Podzimní školu Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí, bude ve dnech 2. – 4. listopadu 2016 hostit Zdravé městě Krnov.

Podzimní škola NSZM je součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé Město WHO“.

Program Podzimní školy 2016 včetně registrace naleznete ZDE.

 

 

Soutěž „Cesty městy 2016“. Čtyři ze šesti ocenění získala Zdravá města

Patnáctý ročník soutěže Cesty městy již má své vítěze. V úterý 20. září předala Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v Mladé Boleslavi ocenění nejlepším městům a obcím, které se tak mohou stát příkladem v péči o bezpečnost dopravy. Většina příkladů ukazuje cestu, jak zvýšit nejen bezpečnost, ale i celkovou kvalitu prostředí v našich městech, vesnicích i krajině.

1) Cenu Nadace Partnerství za zapojení veřejnosti do procesu plánování a realizace dopravních řešení získalo Zdravé město Třeboň.

2) Cena Nadace Partnerství za přínos pro zkvalitnění provázanosti hromadné a individuální dopravy byla udělena Zdravému městu Litoměřice.

3) Čestné uznání Hodnotící komise za příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice získalo Zdravé město Tábor.

4) Cenu ŠKODY AUTO si odneslo Zdravé město Uherský Brod.

Více informací o jednotlivých oceněných projektech je k dispozici na http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Soutez-Cesty-mesty.

 

zdroj: NSZM

 

Související příspěvky