Jednou větou ze Sibřiny ve čtvrtek 7.12.2017: rozpočet 2018, rozpočet a projekt na úspory MŠ, vítání občánků

Návrh rozpočtu obce Sibřina na rok 2018

Návrh rozpočtu Mateřské školy Sibřina, příspěvkové organizace, na rok 2018

Energetické úspory na objektu OÚ Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina

Pozvánka na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  28. 1. 2018

Vážení rodiče,
Obecní úřad Sibřina si dovoluje srdečně pozvat Vás a Vaše „ratolesti“ „ na Vítání občánků obce Sibřina s částí Stupice,“ které se uskuteční v neděli 28. 01. 2018 od 10.00 hod. v prostorách budovy Mateřské školy v Sibřině (ve 3.NP). Těšit se můžete na malý kulturní program, o který se postarají mimo jiné i děti z mateřské školy.
Petra Kubánková, zastupitelka obce
*V případě, že máte zájem se zúčastnit, zašlete nám, prosím, nejpozději do 10.01.2018 vyplněnou přihlášku na adresu obecního úřadu, nebo e-mailem, přihlášku lze také osobně vyplnit a zanechat v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo ve schránce OÚ. Tento slavnostní akt je určen pro děti do 2,5 roku s trvalým pobytem v Sibřině a ve Stupicích.“

 

Zdroj: Obec Sibřina

 

 

Nenechte si ujít též prosincové pozvánku spolku SOSák a Betlémské světlo na Sibřině:
https://otevrenenoviny.cz/prosincove-pozvanky-spolku-sosak-stedry-den-betlemske-svetlo-u-kaplicky-sibrine/

 

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky