Sv. Anežka Česká stojí v základě českých dějin. Ve středověku, v roce 1989 i dnes

V souvislosti s výročím 17. listopadu je nezbytné zmínit velmi důležitou událost, která „revoluci“ předcházela. Dlouhodobý kvas občanské statečnosti pod povrchem znormalizované společnosti v ČSSR vybublal i v oblasti komunismem snad nejvíce ničené a nenáviděné  – v katolické církvi. Dne 12. listopadu 1989 v chrámu sv. Petra ve Vatikánu prohlásil papež Jan Pavel II. českou princeznu Anežku Českou z rodu Přemyslovců za svatou.

Tehdejší místopředseda výboru pro Desetiletí duchovní obnovy a kněz podzemní církve Tomáš Halík pronesl památnou větu o tom, že se Anežka přimlouvala za český národ v dobách nejtěžších a s jejím svatořečením tak přijdou lepší časy. Po pěti dnech, 17. listopadu 1989 se na Národní třídě prakticky zbortil vyprázdněný establishment komunistické vlády v tehdejším Československu a začala trnitá cesta obnovení demokracie v naší zemi. Nezapomenutelná oslava svatořečení Anežky České pokračovala v Praze 25. listopadu 1989 památnou mší ve svatovítské katedrále, kterou vedl tehdejší primas český František kardinál Tomášek.  „Bylo to jedinečné protnutí revoluce sakrální a profánní,“ shrnul význam svatořečení Anežky Přemyslovny historik Petr Kubín pro ČT24 v roce 2014.

Princezna Anežka Přemyslovna, se narodila pravděpodobně 20. 1. 1211 jako nejmladší dcera krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské.

Život princezny ve 13. století se zdál být předem určen a rozhodnut – bude provdána tak, aby byla posílena politická a ekonomická moc země. V dětském a dívčím věku tak byla třikrát politicky výhodně zasnoubena a její výchova se těmto záměrům přizpůsobovala. Pokaždé však ze sňatku sešlo ať již kvůli smrti snoubence nebo změně strategických zájmů země, jejích spojenců a protivníků. V dalších letech pak o ruku české princezny Anežky žádal anglický král i ovdovělý císař Fridrich II. „Anežka však řekla „ne“, protože její srdce bylo připravené říct Bohu „ano“ ke zcela odlišnému životu. Tajně se obrátila o pomoc k samotnému papeži Řehoři IX. a ten její rozhodnutí pro zasvěcený život schválil, pochválil a požádal císaře o pochopení.“ Příkladem pro Anežčino odhodlání vzdát se královské koruny a cele se oddat křesťanské pomoci potřebným bylo učení sv. Františka z Assisi.

V roce 1233 spolu s matkou založila špitál sv. Františka, chudobinec a útulek pro pocestné (v Praze, v blízkosti kostela sv. Haštala).  Zároveň k péči o nemocné založila špitální bratrstvo a v zápětí založila ženský klášter Na Františku, který financovala ze svého věna. Anežka se také stala jedinou ženou, která založila mužský řeholní řád – v roce 1237 papež Řehoř IX. na její žádost potvrdil pražské špitální bratrstvo jako rytířský řád Křižovníci s červenou hvězdou (OCr.- Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella).

Vztahy se svou královskou rodinou Anežka nikdy nepřerušila a působila v ní jako usmiřovatelka  a moudrá rádkyně. Vláda jejího otce Přemysla Otakara I byla již v dobách jeho panování a poté i s odstupem let hodnocena jako komplikovaná a úspěšná. Stal se obnovitelem silného českého království a dokumentem Zlatá bula sicilská získal vnitřní nezávislost českého státu a zároveň nové možnosti aktivní zahraniční politiky díky začlenění do Svaté říše římské.

Anežčin život se naplnil přibližně v 70 letech.

Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice. O její svatořečení se však žádalo marně po 700 let. K potvrzení její úcty došlo po složitě dlouhém procesu 3. 12. 1874 papežem Piem IX. a k její kanonizaci 12. 11. 1989 papežem Janem Pavlem II.. Kanonizace se dává do souvislosti s návratem svobody skrze „sametovou revoluci“ o pět dní později a pro český národ začalo oživení náboženského života, ale o vytrvalost ve víře a správné pochopení svobody jakoby ji prosil nedostatečně…

 

Sv. Anežka Česká stojí po pravém boku sv. Václava v Myslbekově sousoší na Václavském náměstí.
Nejen při shromáždní na 17. listopadu si můžeme a máme připomínat
její statečný a naplněný život „proti proudu moci“ .

Festival svobody 2017 ČR
17.11.2017 od 9 do 23 hodin
Program a další informace ZDE.

 

17.11.1989 Veritas vincit, foto ON (2)

Zdroj: Životopisy svatých, ČT24, Festival svobody, Wikipedie
Náhledový obrázek: ON

Související příspěvky