Úvodní stránka 30 NÁZOR 30 Újezd nad Lesy ovládly Kolektory Praha. A baviči.

Újezd nad Lesy ovládly Kolektory Praha. A baviči.

Den Země a Den dětí, Běh za újezdskou sovou, činnost újezdských zájmových organizací, Den zdraví s újezdským Koloděním a podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí – tzv. kolektory. Co mají společného? Újezd nad Lesy. Rok 2015. Plakát Kolektory Praha a.s. Proč? Protože újezdský starosta Růžička  (ANO) usedl do měkkého křesla Dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s., jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je Hl.m.Praha ( info a složení dozorčí rady ZDE). Od této chvíle přestaly být dosud báječné újezdské akce pýchou Újezda, jejich organizátorů a místních sponzorů, a staly se nástrojem reklamy a marketingu. Pro firmu, vlastněnou hlavním městem. Alibi pro šedou zonu politického zákulisí.

Pražská městská firma Kolektory Praha a.s. posílá ročně miliony na svou propagaci a financuje hlavně projekty, které mají od odbornosti firmy ( což je správa, údržba a monitoring kolektorů a technických chodeb města) velmi daleko. Akce, na které Kolektory Praha nakonec ze svého rozpočtu přispějí, vybírá dozorčí rada firmy. A jsme u toho. Starosta a zároveň člen dozorčí rady,  PROSTĚ zařizuje „svým újezďákům“ hry. Dokonce jim koupil i baviče Upíra Krejčího, onu recyklovanou celebritu z bulváru. Ke Dni zdraví :-)

Víte, jak se tomu říká? Klientelismus. Politická trafika.
Jak taková politická trafika vypadá? Musí se jednat o podnik vlastněný státem či městem, kde je běžné, že je ovládán politiky a jejich zájmovými skupinami. Aktivního nebo vysloužilého politika, budoucího „trafikanta“, by totiž žádná soukromá společnost nezaměstnala. Protože zde nerozhoduje odbornost, vzdělání, nebo praxe, tedy běžné předpoklady pro uchazeče o zaměstnání. Zde se jedná především o známosti.

„Dozorčí rada je kolektivní orgán právnické osoby, který má převážně kontrolní pravomoci vůči orgánu, který subjekt řídí či který má obchodní vedení.“ Jakpak asi probíhá kontrolní činnost takového trafikanta,  člena dozorčí rady?  Jak je asi přísný a motivovaný k ostražitosti? Za peníze od kontrolovaného subjektu si kupuje popularitu, že by nepřimhouřil oči nad hospodařením svého dobrodince?

Za sebe mohu uvést, že během koaličních jednání týkajících se obsazování funkcí ve volených orgánech městských společností, jsem prosazovala a do budoucna budu prosazovat i nadále, aby tato místa byla obsazována kvalifikovanými odborníky, kteří mají nejen adekvátní vzdělání, ale i zkušenosti z daného oboru. Když se takoví schopní lidé najdou i v řadách politiků, nejsem samozřejmě proti. Nemá ale jít o žádné trafiky. Adekvátnost odměn takto obecně hodnotit nechci, je to velmi individuální

sdělila ParlamentnímListům.cz pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) v únoru 2015.

Ihned po tomto prohlášení, dosednul do dozorčí rady pražské firmy Kolektory Praha její stranický kolega Růžička, starosta MČ P21 za hnutí ANO. Kvalifikací plně odpovídající výše uvedené definici „trafikanta“…

PROSTĚ jsme (si) to zařídili.

Vaclav_Upir_Krejci_wikimedia

použité zdroje: Ekon.Tech.cz, kolektory.cz, ParlamentníListy.cz, MČ P21,wikimedia

AKTUALIZACE: do diskuse o politických trafikách zejména straníků ANO se 13.9. 2015 zapojila i primátorka Krnáčová! čtěte ZDE.

K tématu politických trafik mezi pražskými politiky čtěte nejnověji ( 23.9.2015): https://otevrenenoviny.cz/z-57-starostu-mestskych-casti-jsou-politicti-trafikanti-pouze-kleslova-z-prahy-10-a-ruzicka-z-ujezda-nad-lesy-oba-clenove-ano/

 

 

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

12 komentáře

 1. Vážení,
  Už je to docela trapné. Roušar peníze do Ùjezda nedostal a jen sliboval. Skauti si moc dobře pamatují jeho slib ,,v listopadu máte klubovnu,, ,,peníze jsem sehnal,,. Nakonec klubovnu nepostavil a peníze nesehnal.
  Bylo by lepší pro děti něco uspořádat než tu poníženě kritizovat co jiní dokážou.
  Doufám, že Vás na Dni Zdraví nepotkáme, přeci na akci, kterou zařídil Růžička z Kolektorů z hrdosti nedorazíte. A víte co? Nikomu tam ani nebudete chybět… Děti si to jistě užijí i bez Roušarů, Hartmanů etc,… Oni Vás nepotřebují. Nebo myslíte, že některý z Vás je větší šašek než Upír?… No, to aby se pan Krejčí opravdu začal bát!

  • Jaroslav Jeníček

   Vážená nebo Vážený KaNy,
   dle mého pohledu je špatný obsah vašeho komentáře. O to ve článku nejde.
   Špatně je, že se peníze musí ze známosti pro městskou část shánět a nejsou přiděleny dle potřeb. A zde existuje bratříčkování a další nežádoucí jevy.
   Špatně je, že při první příležitosti náš starosta z ANO vstoupí do dozorčí rady a dělá to stejně jako ODS a ČSSD, strany, které za to ANO kritizuje.
   Špatně je , že firma vlastněná Prahou ihned podporuje městskou část – tato firma je ideální prostředí pro korupci všeho druhu – jsem ochoten vám půjčit knihu o korupci a tam se to dočtete. Nevím zda Kolektory podporují i jiné městské části a hlavně zda všechny rovnoměrně!!!!!!!!
   Ještě bych vám odcitoval 2 věty z jiného článku o odměnách paní Kleslové ( taky ANO ) od ČEZ:
   Úkaz Kleslová nemá dnes v politice obdoby. Jestli v hnutí ANO ještě zůstali lidé, kteří to s politikou myslí vážně, měli by o sobě po této aféře vážně přemýšlet. Konec citátu.
   PROTO MUSÍME BÝT KRITIČTÍ, KDYŽ NÁŠ STAROSTA IHNED VSTOUPIL DO PRVNÍ DOZORČÍ RADY, KTERÁ SE ASI NABÍDLA. A měli bychom být kritičtí k účasti Kolektorů na akcích v Újezdě. Dětí se to netýká, ty si jistě pohrají.
   Dr. Jeníček
   p.s. já plným jménem, co Vy?

   • Michal Konejl

    Vážený pane zastupiteli,
    možná je chybou systému, že se musí peníze pro MČ shánět a nejsou přidělovány dle potřeb jak píšete, ale vězte, že tento systém tak malé strany /jako např. Svobodní, apod./ nikdy nedokážou změnit.
    Proto bychom měli starostovi Růžičkovi poděkovat, že ho dokáže využít a peníze do Újezda přinést než ho kárat a neustále napadat.
    Pokud ty peníze nedostaneme my /Praha 21/, dostanou je jiné MČ a ty rozhodně nebudou mít problém si tyto peníze vzít a použít….
    Věřte, že jako spoluorganizátor Újezdské Sovy mluvím z vlastní zkušenosti. Je mi úplně jedno, z jakého zdroje peníze pocházejí, ale když nebudou, tak nebudou ani závody, které mimochodem jsou díky všem organizátorům a sponzorům již čtvrtým rokem nejlepší v celé Praze.
    Přeji Vám hezký den,
    Michal Konejl

    • Petr Duchek

     Vážení diskutující,
     pokusím se přispět svým pohledem. Je patrné, že ve společnosti nastal značný posun hodnot a peníze takto přijímány jsou vnímány jako žádoucí, místo aby byly spíše jen tolerovány, natož odmítány. Říká se tomu, že účel světí prostředky. A vždycky se najdou zastánci i odpůrci tohoto principu.

     To, že jej malé strany nedokážou změnit, neznamená, že mají mlčet, nemají se snažit sdružovat s jinými trpaslíky a třeba i usilovat o změnu. A především mlčet.

     Je to hodně podobné například dotacím z hazardu. Někoho zajímá, jiného ne, že došlo k legislativnímu průlomu v souvislosti s cíleným a předem určeným dotováním (což se mimochodem žádnému odvětví nepodařilo), aby se hazardní lobby mohla tvářit jako strašně prospěšná věc pro občany, pro společnost. A je jedno, že je porušován denně loterijní zákon. Viz například názor ombudsmana a nálezy Ústavního soudu.

     Jistě se proto najdou tací, kteří budou starostovi děkovat, i kdyby se spojil se samotným čertem a dostal od někoho kouzelný měšec. Je proto i otázkou, zda funkce starosty je tedy jen ta ekonomicko-manažerská, nebo i jiná.

     A tak si dovolím poznámku. Pokud se starosta obětuje ve prospěch naší městské části, rád napíši o něm článek, kde se čtenáři dočtou, že svoji odměnu za členství v dozorčí radě dává ve prospěch Újezdské sovy a jiných akcí. Přeci to členství nevzal kvůli sobě, ale kvůli občanům. Navíc samotné členství je tak možná o snězení jogurtu s rohlíkem na valné hromadě a tím to končí. A to vynechávám informace o provázanosti s ČSSD, neboť ve stejné dozorčí radě sedí šedonomenklaturní kádři této strany.

     Takže mě tak úplně jedno není, odkud peníze pocházejí, nakonec proto i existuje zákon o praní špinavých peněz a výnosech z trestné činnosti.

     A na závěr. V minulém volebním období jsem byl například u pořádání chovatelských dní v Újezdě. Akcí především pro děti. Vedení chovatelů nebylo zrovna v oblibě u minulého vedení radnice a tak bylo složité vůbec dostat nějakou podporu. Nakonec chovatelé raději požádali magistrát a peníze dostali. Věděli prostě jak požádat. Nedávno jsem se zásadním způsobem angažoval v zorganizování operního recitálu v Újezdě. Ani na něj jsme nedostali z radnice ani korunu. Přesto se tato nákladná akce uskutečnila. Věděli jsme jak na to. Nyní chystám další akci pro děti i dospělé a opět raději nepočítám s podporou radnice. Co tím chci říci? Peníze je možné získat i jinak, než sebeobětováním a spoléháním na jiné, pokud tedy nešlo jen o sebeobohacení. Natáhnout ruku umí každý. Peníze jsou nejvíce ve fondech EU, na MMR, ale i jinde. Naše malá městská část může efektivní správou finančních zůstatků získat poměrně dost peněz. Jenom je třeba více přemýšlet. Členství v dozorčí radě je to nejjednodušší řešení.

     A pokud vás zajímá, kolik peněz by si naše malá MČ mohla sama zajistit, tak ve volebním materiálu jsem tuto hodnotu vyjádřil číslem 2,65 mil. za 4 roky. Není to málo? Na kolik let by se pak tím zajistilo pořádání Újezdské Sovy, či jiné akce si spočítejte sami. A to nemluvím o samofinancování domova pro seniory atd. Bohužel mnozí nemají uši k slyšení a zorganizovat takové věci je opravdu dřina. A to se omlouvám, ale po práci ve volném čase se to prostě zvládnout nedá.

     Mějte tedy hezký víkend a věřte, že i bez dozorčích rad by v Újezdě mohlo být líp.

     Petr Duchek
     zastupitel

     PS omlouvám se asi za dlouhý příspěvek

    • Jaroslav Jeníček

     Dobrý den – dovolte ještě malou reakci na diskuzi pana Konejla. Většinu rozumných argumentů napsal již kolega Duchek. Já bych jen doplnil osobní pohled. Jsme malá strana, diskutujeme, uvažujeme, ne vždy se shodneme na postupu.
     Ale s čím já zásadně nesouhlasím je kandidovat za manažerský miliardářský projekt ( neuspět! ) a když už bych mohl být zastupitel, tak nenastoupím a své místo přepustím.
     A proto budeme kontrolovat práci jiného miliardářského projektu, protože jak již všude čteme, někteří členové ANO se chovají jako zkušení předchůdci z ODS a ČSSD. Proto je kontrola nutná a žádoucí. Jinak bychom asi všichni raději v klidu budovali náš Újezd nad Lesy.
     Jaroslav Jeníček, zastupitel za Svobodné
     p.s. práce pana Konejla s mládeží si samozřejmě nesmírně vážím

     • Michal Konejl

      Vážený pane zastupiteli,
      dovolím si krátkou – a poslední – repliku na Váš nejnovější komentář. Je zajímavé, jak rychle jste přešel od debaty o penězích pro újezdské spolky k mé osobní kandidatuře v minulých volbách… Já osobně čekal, že spíše vyjmenujete Vaše úspěchy za roční působení v ZMČ a přínos Vaší osoby zastupitele pro nás – občany Újezda.
      Bohužel musím konstatovat, že se Váš příspěvek zařadil pouze na úroveň kritiky pana starosty Růžičky nebo např. paní radní Zátkové, kterou pro změnu kritizujete za Rákosníčkovo hřiště… /mimochodem mezi dětmi na Rohožníku pokud soudím dle návštěvnosti velmi oblíbené/
      I když pouze kritizujete naše kroky, tak my jsme již pro Újezd něco udělali. Snad byste se nyní mohl pochlubit Vy….
      Kritika ve stylu bulváru, která bohužel není konstruktivní, a která je kromě Vás provozována některými dalšími zastupiteli, určitě nepomůže. Možná byste si někdy měli udělat „výjezdní zasedání“ do některých sousedních obcí na jednání zastupitelstva, např. do Dolních Počernic a pak byste snad pochopili, proč jejich městská část vzkvétá. A především, jakým konstruktivním způsobem ve prospěch MČ může probíhat spolupráce koalice s opozicí.
      Přeji hezký den,
      M. Konejl

    • Michael Hartman

     Vážený pane Konejle, položil jste si někdy otázku, když Vám někdo nabízí „malý dárek“ zdarma, proč to asi dělá a co vás to „zdarma“ nakonec bude stát? Zamyslel jste se někdy nad otázkou, co asi může dárce a s ním spřízněné osoby po zavázaných osobách třeba takové MČ chtít? Co když, v rámcí popisovaných neprůhledných spletitých sítí (které vás evidentně nijak netrápí), třeba někdo příjde za starostou XY a poprosí o malou službičku. Podepsání takového malého nezajímavého papíru, který bude nakonec v důsledku uznáním viny MČ v kauze Spirit Finance, přesto, že je zřejmé, že MČ jednala korektně s péčí řádného hospodáře, což uznává i uváděná judikatura. Vhodně napsané prohlášení statutára ve vhodnou chvíli …, a těch pár set tisíc neprůhledně získaných peněz může MČ stát 62 milionů. A variant, kde obec může být pro někoho velmi lukrativním cílem může nastat mnoho.

  • Honza Jacek

   Možná máte trochu pravdu, že přes sliby a snad i dobrou snahu se vizuelně s klubovnami nic nedělo. Ale už je tomu zhruba rok, co se vedení radnice obměnilo a vidíte nějaký rozdíl ?

   Snaha a dobrá vůle je, ale to klubovnám nebrání v dalším chátrání. I když určitý náznak na začátku byl: na obhlídku kluboven a jejich stavu přišla i místostarostka paní Čechová – podívala se a řekla: „víte, ono minulé vedení vás dost zanedbávalo, ale teď s tím něco určitě uděláme !“ Neříkal jsme na to nic, ale pro pozornějšího čtenáře: „Víte jakou otázku jsem chtěl paní Čechové, která v minulém vedení nebyla zrovna bezvýznamnou členkou, položit ?“ Napovím, je to ta o másle na hlavě.

 2. Zita Kazdová

  Komentář ON k příspěvku autora KaNy:

  Autor KaNy se mýlí ve svých vyjádřeních, týkajících se skautské klubovny v Újezdě. Starosta RNDr.Roušar a MČ P21 pod jeho vedením odkoupila pro stavbu klubovny pozemek za 1,7 mil od SŽDC. V r. 2014 dosáhl starosta Roušar dohody mezi skauty a MČ o způsobu společného financování stavby klubovny tak, že skauti mohli žádat o dotaci, předjednanou u svého ústředí a MČ by se podílela spolufinancováním 25 – 30%. Tuto dohodu před volbami 2014 potopila paní Karla Čechová ( TOP 09), zastávající post místostarostky v minulé i současné Radě MČ. I přes tyto obtíže dotáhnul starosta Roušar smlouvu před podpis a cesta k rekonstrukci by byla otevřená. Nestalo se tak kvůli nečinnosti nové Rady MČ: Růžička ( ANO) – Slezák (ČSSD) – Čechová (TOP 09)- Zátková ( ANO) – Punová (ANO), která nastoupila v říjnu 2014. Není zcela jasné, zda je nečinnost motivována neschopností nebo fanatickým vymezováním se pana Růžičky vůči svému předchůdci Roušarovi, výsledkem je každopádně to, že zcela paralyzovaná MČ ve věci skautské klubovny již téměř rok není schopná žádného rozhodnutí ani činu.

  Informace o stavu projednávání rekonstrukce klubovny jsme přinesli v únoru 2015 v článku Skautská klubovna – v čem je problém? Doporučujeme k přečtení.

  Děkujeme čtenářům za přízeň a diskutujícím za trvalý zájem, ačkoli je zacílení ON na otevřenost státní správy a samosprávy, strategická rozhodování a udržitelnost života pro někoho nepříjemné nebo zcela mimo jeho osobní zájem.
  Zita Kazdová

  • Jaroslav Jeníček

   Ještě poslední reakci na pana Konejla:
   My dva se politicky a možná i lidsky neshodneme. Kopíruje to pestrost naší společnosti. Nebudu já a asi i Vy zahlcovat dále čtenáře naší diskuzí. Já již opravdu NE.
   Zpět ale k penězům. Mě zajímá odkud a jakou cestou se k nám dostanou. A jakého jsou původu. A ten tok z magistrátu je pěkně neprůhledný. Navíc se již několik měsíců snažíme rozklíčovat VHČ ( Vedlejší hospodářskou činnost ) naší MČ. Práce však není vidět. Však také zastupitel nemusí jezdit s kolečkem jako svojí práci pro obec. Já mám jednu výhodu. Mojí práci posoudí za 3 roky voliči. Oni rozhodnou zda mandát obhájím. A Vy. Důvod proč jste se nestal zastupitelem neznám. Proč jste kandidoval na druhém místě miliardářského projektu také nevím, ale musel jste počítat, že je velká šance být zastupitelem z druhého místa na kandidátce. Takže otázka zní, kdo více podvedl voliče a kdo to jak myslí s voliči upřímně. A kdo jak pracuje pro obec a kdo se možná na poslední chvíli zbaběle schoval a jen tvrdí jak je naše nová radnice!!!!!! kvalitní a úspěšná.
   Hezký den Vám i čtenářům a k tomuto článku již nikdy. Dr. Jeníček

   • Honza Jacek

    Malinko bych reagoval na poslední příspěvek p. Jeníčka a na myšlenku, že je možná dobré vědět odkud se k nám peníze dostanou.
    Zajímá to i mne. Léta jsme dostávali dotace od Magistrátu, respektive od MÚ na naší činnost. Žil jsem v představě, že se jedná o peníze, které z nějakých fondů magistrát rozděluje. Až časem jsem se dozvěděl, že jde o peníze, které vyplácí magistrátu majitelé heren za svůj provoz, tedy z hazardu. Dalo by se říct: „ale co, hlavně že nějaké peníze máme“. Nicméně jsem si představil krásnou situaci, kdy najdu při schůzce v koutě plačícího Pepíka, a zjistím, že pláče proto, že jeho tatínek v herně prohrál hromadu peněz a teď mají od exeturora doma nálepkami oblebeno vše i domácí kočku. Usměji se na něho a uklidním ho, že z peněz, které tatínek prohrál jsme dostali část zpátky a koupíme za ně kopací míč a stan. Brrr, strašná představa.
    Nerad bych se dostal do podobné situace jako císař Vespanius když tvrdil, že peníze, které vybral jako daň z veřejných záchodků nesmrdí.
    Hezký den všem

 3. Michael Hartman

  Vážený pane Konejle, reaguji na svůj komentář k vašemu prvnímu komentáři který jsem omylem umístil k vašemu druhému komentářii.

  Šlo konkrétně o reakci na Vaši větu “ Je mi úplně jedno, z jakého zdroje peníze pocházejí….“

  S tím jsem naprosto nesouhlasil a k tomu patřil můj kometář: „Vážený pane Konejle, položil jste si někdy otázku, když Vám někdo nabízí „malý dárek“ zdarma, proč to asi dělá a co vás to „zdarma“ nakonec bude stát? Zamyslel jste se někdy nad otázkou, co asi může dárce a s ním spřízněné osoby po zavázaných osobách třeba takové MČ chtít? Co když, v rámcí popisovaných neprůhledných spletitých sítí (které vás evidentně nijak netrápí), třeba někdo příjde za starostou XY a poprosí o malou službičku. Podepsání takového malého nezajímavého papíru, který bude nakonec v důsledku uznáním viny MČ v kauze Spirit Finance, přesto, že je zřejmé, že MČ jednala korektně s péčí řádného hospodáře, což uznává i uváděná judikatura. Vhodně napsané prohlášení statutára ve vhodnou chvíli …, a těch pár set tisíc neprůhledně získaných peněz může MČ stát 62 milionů. A variant, kde obec může být pro někoho velmi lukrativním cílem může nastat mnoho.“

  Naopak k vašemu druhému kometáři bych naopak ihned podepsal Vaši větu “ Možná byste si někdy měli udělat „výjezdní zasedání“ do některých sousedních obcí na jednání zastupitelstva, např. do Dolních Počernic a pak byste snad pochopili, proč jejich městská část vzkvétá. A především, jakým konstruktivním způsobem ve prospěch MČ může probíhat spolupráce koalice s opozicí.“

  Ještě se učím, jak tento diksuní systém používat. Takže se omlovám, za matoucí umístění komentáře.

  Asi by velmi stálo za to vést dále diskusi o tom, kdo stále rozdmíchává v MČ 21 sváry a šarvátky. To co se tu dějě opravdu není normální, viz i včerejší jednání zastupitelstva, a to všechno se projevuje i na vzhledu MČ. Opravdu se stačí podívat.

  A není otázka jen jednoho ani dvou volebních období. Táhne se to podle mne Újezdem již od „opoziční smlouvy“ kdy legitimní veřejná polemika a transparence zmizela v šeru zákulisí a pletich.

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pozvání na festival Den architektury od 29. září do 5. října 2023