Svět bez obalů a videozáznam panelové diskuse v Senátu ČR. Cirkulární ekonomika s MIWA

„Stáli jsme u zrodu edukační platformy Minimum Waste, fyzického i online prostoru, který pomocí chytrých expozic a řady akcí pro širokou i odbornou veřejnost vysvětluje a propaguje naší cestu minimalizace – prevence tvorby odpadu.  Minimum Waste se zároveň stalo prvním místem, kde je naše technologie k vidění a slouží proto jako náš showroom a zároveň i velmi příjemný testovací prostor. “

Když jsme poprvé MIWA představili světu a mluvili o prevenci tvorby odpadu, vídali jsme nechápající obličeje a pokrčení rameny nad utopistickým projektem. Jakou obrovskou změnu vidíme dnes. Z jednorázových obalů se stalo téma rezonující po celém světě, vznikají legislativní opatření, spotřebitelé se živě zajímají o dopad svého nákupního chování a výrobci i obchodníci urgentně hledají řešení jak negativní dopady svého podnikání snížit. Pojem Cirkulární ekonomika, z jejíchž principů MIWA vychází, se stal novým buzzwordem. My můžeme konstatovat jediné: Je to skvělé!!!

Doporučujeme MIWA – zastavíme odpad dříve, než vznikne!

Nedílnou součástí aktivit MIWA je šíření povědomí o konceptu precyklace, neboli prevence vzniku odpadu. A tak jsme v říjnu na půde Senátu ČR uspořádali panelovou diskuzi na téma Cirkulární ekonomika. Diskuze měla název „Cirkulární ekonomika v evropské legislativě a české praxi“ a byla zorganizována Senátem Parlamentu ČR ve spolupráci s MIWA:

Cirkulární ekonomika je systém, ve kterém jsou uzavřeny toky materiálů, tak aby na konci nevznikal žádný odpad. Naopak – odpad by měl sloužit jako zdroj. Tento systém oponuje našemu stávajícímu linearnímu systému, kde suroviny jsou přeměněny na produkty, prodány a po skončení jejich krátké životnosti spáleny nebo skládkovány. (Zdroj: INCIEN)

Doporučujeme MIWA – svět bez obalů

MINIMUM WASTE PRAHA (včetně showroom technologie MIWA)
Zlatnická 1130/12 (na rohu Petrského náměstí), 110 00, Praha 1
www.minimumwaste.eu

Náhledový obrázek: Valdštejnská zahrada – Senát ČR

 

Související příspěvky