Svoz odpadu v Praze: Chytrý svoz od 2020, k tomu nově tříděný s RFID čipy

„Moderní město zajišťuje čistotu svého veřejného prostoru mimo jiné optimalizací odpadového hospodářství na základě aktuálních dat získávaných v reálném čase. Praze má s tímto nově pomoci pilotní projekt využívající RFID čipy umístěné na odpadových nádobách na tříděný odpad s horním výsypem. Hlavní město Praha na tomto projektu spolupracuje s městskou společností Operátor ICT a se svozovými společnostmi.

Projekt RFID čipy v odpadových nádobách na tříděný odpad pomůže Praze lépe monitorovat svoz nádob na tříděný odpad a zajistit tak kvalitnější službu pro její obyvatele.

V rámci probíhajícího pilotního projektu byly RFID čipy nainstalovány už na 414 odpadových nádob na papír a plasty s horním výsypem na území MČ Praha 2, Praha 7 a Praha 8.

Dále byly na 6 svozových vozidlech umístěny RFID čtečky, které sbírají data o skutečně provedených svozech. „Technologie provádí vše sama, není třeba zásahu svozové posádky. V praxi to funguje tak, že v okamžiku provedení výsypu nádoby, dojde automaticky bezkontaktně k načtení RFID čipu umístěného na nádobě pomocí RFID čtečky instalované na svozovém vozidle,“ vysvětluje princip Petr Suška, ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení ve společnosti Operátor ICT. Tato společnost provozuje také městskou datovou platformu Golemio. „Během prvního kvartálu letošního roku došlo také k integraci dat o skutečně provedených svozech do datové platformy Golemio, která jako jediná v Praze umožňuje vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek, “ doplňuje Petr Suška.

Hlavním cílem pilotní fáze je vybrat a rozhodnout, která ze dvou testovaných technologií je spolehlivější a vhodnější. Označování odpadových nádob RFID štítky také umožňuje jednoznačně identifikovat odpadovou nádobu, jejího majitele a automaticky bezkontaktně evidovat výsyp. Jde o relativně jednoduchou technologii založenou na radiofrekvenční identifikaci, RFID je zkratka Radio Frequency Identification.

Praha a svozové společnosti budou mít on-line přehled o tom, zda svoz tříděného odpadu odpovídá jeho dohodnuté četnosti. Až se vše zaběhne, měl by projekt také pomoci zjednodušit fakturaci, a to jak Odboru ochrany životního prostředí, tak i svozovým společnostem,“ vysvětluje budoucí přínos projektu náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková.

Pilotní projekt navazuje na Chytrý svoz odpadu, který je v rutinním provozu již od roku 2020. Ten je primárně zaměřen na kontrolu stavu a skutečné naplněnosti sběrných nádob na separovaný odpad za pomoci IoT senzorů, které jsou umístěné převážně v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem…“

Z TZ „Praha bude mít lepší kontrolu nad nakládáním s tříděným odpadem“
Zdroj: Operátor ICT, a.s., 30. 5. 2023
https://operatorict.cz/

 

Související příspěvky