Smogová situace v Praze

Pro území hl. m. Prahy je VYHLÁŠENA REGULACE z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM 10.
Informace pro veřejnost: Při překročení regulační prahové hodnoty, 12 hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM 10 150 mikrogramů/m 3, doporučujeme omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi,srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.
Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.Každou hodinu jsou doplňovány 1 hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž více hodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1 hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,záložka Počasí.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5874-smogova-situace-v-praze

Související příspěvky

3 komentáře