HMP, MHMP žádá řidiče, aby omezili jízdy automobily

Smogová situace v Praze se během víkendu nezlepšila, stále trvá regulace. Město znovu apeluje na řidiče, aby pokud možno nevyjížděli a využili městskou hromadnou dopravu. Rovněž i nadále platí doporučení, aby Pražané a návštěvníci metropole omezili pobyt venku, zejména se toto doporučení týká osob s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním a starších lidí. Pobyt venku není v této situaci vhodný ani pro malé děti. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli zdržet i dospělí bez zdravotních potíží.Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, záložka Ovzduší, předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje a je v záložce Počasí.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsky_magistrat_zada_ridice_aby.html

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5873-hmp-mhmp-zada-ridice-aby-omezili-jizdy-automobily

Související příspěvky