Regenerativní zemědělství zvyšuje množstvé organické hmoty v půdě, zadržuje vodu a uhlík a zvyšuje biodiverzitu

Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (dále jen “FAO”) odhaduje, že třetina zemědělské půdy je degradovaná a obsahuje velmi málo organické hmoty.

Za posledních 150 let jsme přišli o polovinu světové ornice.

Při zpracování půdy přicházíme ročně o více než milimetr půdy, což je 100x rychleji, než se vytvoří nová.

FAO odhaduje, že do roku 2050 dojde v důsledku obdělávání půdy a hospodaření na ní k uvolnění 27 Gt půdního uhlíku, což bude mít negativní vliv na schopnost půdy zadržovat vodu a živiny, jakož i na výnosy. Předpokládá se pokles výnosů o 3 % – 7 % na každý 1 stupeň Celsia oteplení. To znesnadní produkci většího množství potravin pro rostoucí populaci a ohrozí nejen globální potravinovou bezpečnost, ale i zemědělce a jejich rodiny.

Mezi neustále se objevujícími novými termíny rezonuje posledních pár let regenerativní zemědělství. Přestože se koncept regenerativního zemědělství rozvíjí od 70. let, dodnes neexistuje shoda na zastřešující definici.

Obecně lze říci, že regenerativní zemědělství podobně jako “conservation agriculture” klade důraz na zlepšení a zachování zdraví půdy tím, že v ní zvyšuje množstvé organické hmoty a zaměřuje se na zlepšení úrodnosti půdy…

Chcete vědět víc?

Podrobněji Zuzana Benešová, Živá půda.cz
Regezem: krátkodobý trend nebo budoucnost?

Náhledový obrázek: ilustrační

 

Sledujte téma Půda-pole-louky-zemědělství
v Otevřených novinách.

Související příspěvky

1 komentář

  • „minimální pohyb s půdou“ …a proč se asi prováděla hluboká orba? Je to proto, aby se voda z podzimních děšťů a zimního sněhu zadržela a mohla se pomalu vsakovat do spodních vrstev, místo aby odtekla po povrchu a vzala s sebou ještě i část ornice. …není nad to, nechat promluvit „odborníka“ :-)
    …další zločin proti půdě, prováděný podle nařízení EU, je útlum živočišné výroby. Kde budeme asi brát organickou hmotu pro udržitelnost ornice, naši EU-svazáci samozřejmě neřeší. O tomto problému se v článku ale nepíše, to by se takový odborník mohl snadno stát „antisystémovým živlem“ a „dezolátem“ :-) a to by znamenalo zastavení všech výzkumných grantů.