Překážky na komunikacích

Silniční správní úřad OŽPD obdržel cestou Městské policie HMP e-mailový podnět o umístění kamenů na pozemních komunikacích v ul. Tuchotická, Chmelická a Chotěnovská.
Kameny či jiné pevné překážky na komunikacích, které nebyly povoleny se nacházejí i v jiných oblastech k.ú. Újezd nad Lesy. Jedná se o nezákonné jednání, které může být postiženo jako přestupek s poměrně vysokými finančními sankcemi.
Dovolte, abychom vás informovali o ust. § 29 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu na základě předchozích souhlasů, souhlasných stanovisek vlastníků komunikací, Policie ČR.
Povolení lze mimo jiné vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Ještě, než zahájíme kontrolní šetření a začneme rozesílat výzvy k odstranění překážek (event. překážky začneme odstraňovat na náklady vlastníků), žádáme vlastníky o odklizení všech nepovolených předmětů – kamenů, tyčí atd. z místních komunikací (zel. pásů). Děkujeme vám za pomoc a spolupráci.
 
Source: MČ Praha 21

Související příspěvky