Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvání na brigádu v Úvalech – vytvoření stezky k Lomu na Široké louce, v sobotu 14.11.2015

Sousedé z Úval, přesněji řečeno z Otevřených Úval, upravují stezku k „Lomu na Široké louce“, který doposud znali snad jen úvalští pamětníci a příznivci geocachingu. Lom na Široké louce je krásné a zapomenuté místo v těsném sousedství Nových Slovan. Stezka začíná v křížení ulic Polská a Slezská v Úvalech, poté pokračuje po prosekaném okraji pole (30 m) ke hraně srázu nad Horním Úvalským rybníkem, poté asi 80 metrů podél hrany pole a pak prudce dolů vpravo do kouzelné nivy Škvoreckého potoka, kde je nově instalovaných několik přírodních schůdků. Stezka dále pokračuje prosekaným takřka pralesem proti proudu potoka asi 350 metrů, kde se od potoka prudce stáčí vlevo přímo k lomu – hlavnímu cíli celé lokality.

Organizátorka akce Mirka Borecká na webu UVALY.cz prozradila, jak se taková akce připravuje: „S myšlenkou obnovit tuto stezku přišla skupina lidí z Nových Slovan, kteří propadli geocachingu a pátrání po jedné z „keší“ je zavedlo až sem. Když jsem pak rozhodila sítě, ozývala se řada pamětníků, kteří na „Škvorajdu“ vzpomínali, jak se tam chodilo na výlety, péct buřty… Už proto sem chceme umístit informační tabule, které lidem něco prozradí o dávnější i bližší minulosti tohoto místa. Pracujeme na nich společně s Petrem Urbanem a Honzou Psotou. Generálním poradcem pro přírodu a krajinu je Ing. Vladislav Valenta. O pomoc jsem požádala také úvalského geologa pana RNDr. Jaroslava Nováka.“ Co všechno je nutné zařídit a připravit, na kdy je otevření stezky naplánováno a jaké bude mít pokračování, se dočtete v rozhovoru „Stezka ke starému lomu“ na UVALY.cz ZDE.

První brigáda proběhla v sobotu 7. listopadu 2015 za účasti členů sdružení Otevřené Úvaly a jednoho dobrovolníka :-)

Pokud se chcete zapojit do vyčištění lomu, přijďte na druhou brigádu v sobotu 14. 11. 2015. Sraz je na Nových Slovanech na rohu Polské a Slezské v 9.00, konec brigády se předpokládá ve 12.00 h. Aktuální info na FB  Otevřené Úvaly.

Další možností jak pomoci, je  posílat prostřednictvím facebooku nebo na web Otevřené Úvaly naskenované fotografie lomu od pamětníků nebo i další informace o lomu, prostě vše, co by se dalo využít na informačních tabulích.

A třetí brigáda proběhne na jaře 2016, kdy se bude osazovat mobiliář.


zdroj: UVALY.cz, Otevřené Úvaly

Související příspěvky