Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Den válečných veteránů, den vlčích máků a svátek sv. Martina – 11. listopad

11. listopad, svátek sv. Martina, soucitného vojáka a biskupa z přelomu 3. a 4. století,  je  věnován památce válečných veteránů a byl symbolicky ustanoven dle data příměří a konce 1. světové války v r. 1918.

Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit v Evropě již při prvním výročí v r. 1919 a v USA byl 11. listopad  oficiálně vyhlášen Dnem příměří.  Na „Den veteránů“ byl tento svátek přejmenován v r. 1954.

Symbolem Dne veteránů se stal vlčí mák.
A není lepšího připomenutí, než vlčí máky v básni „Na flanderských polích“, jejímž autorem je  válečný lékař John McCrae:

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my neměli jsme spát na polích flanderských.

(český překlad Jindra Svitáková)

zdroj: ANLET, Životopisy svatých
Den verteránů- vlčí mák

Související příspěvky