Pozvání na Projekt Triangl, od soboty 5. února 2022 u františkánů

Každou lidskou tvořivost je třeba ocenit

a když je navíc nositelkou krásy, tak ji i vystavit.


Labea ART vás srdečně zve na výstavu – sociálně-umělecký experiment TRIANGL.

Vernisáž je v sobotu 5. února 2022 v 15 h

v Galerii Ambit v Klášteře františkánů na Jungmannově náměstí.

 

 

Metoda/hra Triangl je experimentem sledujícím napříč společností, jak jsou lidé připraveni, ochotni a schopni vzdát se části něčeho svého individuálního ve prospěch celku.

Jedná se o projekt sociálně-umělecký, jehož výstupem není individuální autorské dílo, nýbrž kolektivně vytvořený artefakt odrážející autentickou vztahovou interakci skupiny. Zmíněná formulace akcentuje SPOLU-práci mezi subjekty i jistou potřebu vzájemné závislosti.

Magdalena Westman, 22. srpna 2021

 

 

 

Přijďte se inspirovat!
Neboť:

Předchozí pozvání do Galerie Ambit v ON:

Pozvání do Galerie Ambit u františkánů: Spolu + BeneBend. Vernisáž v sobotu 11. 1. 2020

Související příspěvky