Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Ohlédnutí za setkáním MČ k Místní agendě v Týdnu udržitelného rozvoje

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června 2015 v Radničním klubu na Staroměstské radnici. Akce proběhla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje a jeho cílem bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce.

Setkání zahájila Anna Kárníková, tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která informovala o úspěšném zapojení Česka do Evropského týdne udržitelného rozvoje a ocenila činnost NSZM ČR v podpoře udržitelného rozvoje. Za Hlavní město Prahu přivítal účastníky setkání Radek Lacko, radní a politik Zdravého města a MA21. Sdělil, že Praha bude pokračovat v podpoře Zdravých městských částí a přislíbil, že v připravovaném rozpočtu budou vyčleněny finance na dotační program pro podporu MA21.

Aktivity NSZM ČR představil ředitel Petr Švec. Upozornil především na vzdělávací akce či nástroje a metodiky, které jsou pro zástupce měst a obcí k dispozici. Především pro začínající realizátory místní Agendy 21 představila tuto metodu kvality veřejné správy Marie Petrová, tajemnice PS MA21.

O připravované Zprávě o zdraví obyvatel Hlavního města Prahy a jejím dalším možném využití informovala Anna Füleová. Tematice zdraví byl věnován i další příspěvek Aleše Bendy z Institutu metodiky první pomoci.

V závěru dopolední části se uskutečnil blok věnovaný problematice sídlišť. Filip Tittl z Fakulty architektury ČVUT představil projekt „Sídliště, jak dál“, který hledal na základě zkušeností z Evropy a studií provedených v ČR dlouhodobé vize řešení situace sídlišť. Své zkušenosti se zapojením do projektu sdíleli zástupci městské části Praha 14, radní Irena Kolmanová a architektka Tereza Marková, a Mladé Boleslavi, architekt a koordinátor MA21 Jindřich Zítka. Shodli se, že zásadní bylo především otevření diskuse k této problematice a že se setkali s velkým zájmem veřejnosti o téma. Zásadní však bude změna uvažování,  jak obyvatel  tak i vedení měst, kdy je potřeba uvažovat o vývoji a úpravách sídlišť z dlouhodobého hlediska a pečlivě vysvětlovat všechny záměry, jelikož se především v Praze často objevují obavy z případných větších zásahů do území.

V odpoledním bloku byly představeny příklady dobré praxe z jednotlivých městských částí Prahy. Zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus společně s Ivou Hájkovou představili proces zavádění MA21 v úřadu, především nastavení komunikace v rámci úřadu včetně vzdělávání úředníků, rozhýbání komunikace s veřejností či kroky přípravy strategického plánu.

Zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský zmínit důležitost podpory procesů MA21 ze strany politického vedení městské části. Navazující příspěvek k projektu „Plánuj Letnou“ představil Lukáš Hanus, zaměřil se na postupy využívané pro rozvoj dialogu s veřejností nad utvářením veřejného prostoru a zjišťování vztahu a potřeb obyvatel ke svému okolí.

V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají. Akce se konala pod záštitou PhDr. Vladimíra Špidly, ředitele Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády a člena Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a Hlavního města Prahy udělenou radním Ing. Radkem Lackem, politikem pověřeným realizací MA21. Setkání bylo připraveno ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Fotogalerie ZDE.

zdroj: NSZM, zpráva dne 4.6.2015

NSZM_pozvánka na setkani MC_4-6-2015

Související příspěvky