Jednou větou z Klánovic s exkurzí do Šestajovic v úterý 9.6.2015

Klánovice k datu 9.6.2015:

Klánovice hledají referenta odboru výstavby, přihlášky nejpozdějí do 22.6.2015 – veřejná výzva s podmínkami na webu obce ZDE;

důležité upozornění na úřední desce: vlastníci nemovitostí v ČR, kteří nejsou v KN označení dostatečně určitě, se mají přihlásit je svému vlasnictví na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká je ZDE; celý text výzvy na webu obce  ZDE;

na webu obce  ZDE je zveřejněn detailní Závěrečný účet MČ Praha – Klánovice za r. 2014

vyšel červnový Klánovický zpravodaj ZDE, z jehož obsahu vybíráme:
-otázky občanů a odpovědi starosty Ing. Horníčka a tajemnice úřadu pí Horské na str. 3, mj. se zveřejněním výše odměn zastupitelů, odpovědím k parkování u nádraží a péči o zeleň;
-péči o zeleň se věnují i články na str. 7, upozorňujeme na informaci, že na pokračování revitalizace páteřní aleje Hany Benešové na Slavětínské požádaly Klánovice o dotaci v OP Praha – Konkurenceschopnost – v Klánovicích to jde, proč nikdy ne v Újezdě? – pozn. red.-hlavním tématem KZ 6/2015 jsou sochy – informace a názory k symposiu Sochání pro Hedviku a umístění vzniklých soch v Klánovicích si přečtěte na str. 3 – 5, i v Hyde Parku na str. 6
-pozvání šéfredaktora L.Palaty do Hospody u lesa na jídlo s milou obsluhou a výborné pivo Konrad na poslední stránce;

z programu KC Beseda na nejbližší dny upozorňujeme na kino s Al Pacinem ve středu 10.6. ( film Druhá míza); čtvrteční Blues Jam Session; páteční hudební crazydivadlo Klánovický svařák; sobotní Letní jarmark nebo nedělní představení pro děti; pozor kino v pondělí 15.6. se nekoná; nezapomeňte na dnešní večer s Nadačním fondem Harmonie s možností přihlásit dítko do vznikajícícho smyčcového orchestru v Klánovicích!

150513harmonie7O

Exkurze do Šestajovic k datu 9.6.2015:

obecní web ZDE poskytuje základní úřední informace,“ aktuality“ se mění pouze na úřední desce;
co se v Šestajovicích skutečně děje, není zveřejněno;
víte něco o plánu stavět v Šestajovicích obchodní centrum? územní studii na obchodní centrum – plocha P11 dle ÚP obce Šestajovice – zastupitelé odhlasovali 7 :1 ( zdržel se) na posledním jednání Zastupitelstva dne 26.2.2015 ; plány? připomínkování?; veřejné projednání? pokud se dějí, není po nich ani vidu ani slechu…uvítáme reportéra ze Šestajovic! Ozvěte se nám!

 

Související příspěvky