Nabídka vzdělávacích cyklů Národní galerie ve školním roce 2017/2018

V nadcházejícím školním roce 2017/2018 proběhnou již tradiční cykly přednášek a komentovaných prohlídek pro zájemce o výtvarné umění z řad studentů, dospělých i seniorů. V prostředí originálů uměleckých děl zjistíte od odborníků z Národní galerie v Praze i přizvaných specialistů vše o vývoji umění z několika různých období.

„Sobotní kurz Základy dějin umění nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata.
Zápis do kurzu bude zahájen 15. srpna 2017 na vzdelavani@ngprague.cz.

Na kurzu Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze odhalíte, jak se ze starých mistrů rodí umění nové, jehož hodnoty nás ovlivňují dodnes. Nechte se okouzlit romantismem, impresionismem a dalšími uměleckými směry 19. století. Objevte, jakými proměnami procházelo umění za posledních více než sto let.
Zápis do kurzu bude zahájen 14. srpna 2017 na vzdelavani@ngprague.cz.

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek Neděle s uměním ve třech přednáškových blocích seznamují zájemce se základy ikonografie, interpretací uměleckých děl, s architektonickým tvaroslovím a se slavnými ženami, které určovaly podobu umění v minulosti i současnosti.
Zápis do kurzu bude zahájen 14. srpna 2017, pro stávající návštěvníky kurzu od 7. srpna 2017 na kurznedele@ngprague.cz.

Cyklus přednášek Od gotiky po secesi probíhá ve všech stálých expozicích Národní galerie v Praze – v Klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském, Šternberském, Veletržním paláci a paláci Kinských. Přednášky umožní účastníkům získat rozsáhlý přehled o sbírkách umění Národní galerie v Praze.
Zápis do kurzu ZDE od 1. srpna 2017. (Informace na sp.educ@ngprague.cz.)

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.“

www.ngprague.cz

Související příspěvky