Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Město Úvaly připravilo regulaci parkování

S účinností od 01.srpna 2015 je připravena regulace parkování v centru Úval. Předkládáme vám informace z webových stránek Úval:
„Regulace parkování v centru odstartuje v srpnu!
V Životě Úval v září 2014 jsme informovali, že v brzké době odstartuje regulace parkování na Náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici Husova. Tehdy jsme optimisticky předpokládali, že se tak stane již v listopadu 2014, nicméně člověk míní a odbor dopravy Policie v Brandýse nad Labem a rekonstrukce drážního koridoru mění …
Veškeré úřední procedury však proběhly a nyní jsme v Úvalech připraveni celý proces spustit.
Regulace parkování v centru tedy bude spuštěna od 1. srpna 2015!
Co se změní?
 V ulici Husova a na Náměstí Arnošta z Pardubic budete moci v době od 7:00 do 17:00 zaparkovat maximálně na 2 hodiny, pak musíte odjet, jinak se dopustíte pokutovatelného přestupku. Dobu zaparkování označíte na parkovacích hodinách (kotouček, viz obrázek výše), které umístíte za čelní sklo vozidla. Výjimku budou mít držitelé parkovacích karet – rezidenti v dané oblasti.
 V ulici Husova bude šikmé stání směrem od závor dolů nahrazeno stáním podélným. Tuto změnu si vyžádal odbor dopravy Policie ČR z Brandýsa nad Labem.
 U přechodů pro chodce v Husově a na Náměstí Arnošta z Pardubic (opět na základě požadavku Policie ČR) přibudou betonové monobloky za účelem ochrany chodců.

Kdo si může požádat o parkovací kartu neboli kdo je rezident?
O parkovací kartu si může na městském úřadě požádat každý občan nebo firma, kteří v dané lokalitě buď bydlí (trvalý pobyt, nájemní smlouva), mají sídlo nebo provozovnu.
Jaká bude cena parkovací karty?
První vozidlo bude zpoplatněno částkou 500 Kč ročně, druhé částkou 3 000 Kč ročně (5 000 Kč ročně u firemních karet) a třetí a další vozidla částkou 15 000 Kč ročně. Osoby zdravotně postižené a starší 65 let budou mít slevu 50% z ceny.
Kde parkovací hodiny získáte?
Parkovací hodiny budou distribuovány spolu s červencovým Životem Úval, dále je bude možné vyzvednout na městském úřadě, předpokládáme též, že je budou mít k dispozici obchodníci v centru. Parkovací hodiny lze jinak zakoupit v papírnictvích, na internetu atd.
V tuto chvíli předpokládáme, že takto nastavená regulace parkování bude běžet do konce roku, kdy předpokládáme první vyhodnocení a případné modifikace systému podle toho, jak si je vyžádá praxe.
za vedení města, Petr Borecký, starosta města“

Více informací na adrese: http://www.mestouvaly.cz/

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5203-mesto-uvaly-pripravilo-regulaci-parkovani

Související příspěvky