Květnický nájezd budoucího obchvatu a shrnutí připomínek dotčených obcí

Dlouhé roky ticho po pěšině, v němž se vidina „obchvatu“ objevovala jen jako omílaný volební slib a zároveň univerzální úřední výmluva proč něco „nejde“, nebo nemá cenu např. upravovat či vysazovat. A na přelomu jara a léta 2017 najdenou šrumec – připomínkování posudků EIA pro běchovickou křižovatku a ani ne za měsíc pro přeložku I/12. A s nimi oprávněná vlna zájmu, co se to vlastně na nás valí.

Připomínkovala se pouze původní, aktualizovaná varianta z konce minulého století, o alterntivním vedení chybějícího úseku Pražského okruhu dál od stávající zástavby, nechce ŘSD ani hl.m.Praha uvažovat. K dispozici máme připomínky Újezda nad Lesy, profesionálně zpracované díky externistovi arch. Janu Záhorovi, též připomínky Sibřiny a Koloděj, které všechny mj. trvají na vybudování nájezdu v Květnici jako na podmínce svého souhlasu.

S květnickým nájezdem projekt počítal od samého počátku a pro všechny výše uvedené obce je velmi důležitý. Bez něj by totiž byly rychle zavaleny proudem aut směřujícím k dalšímu nájezdu uprostřed Újezda – situaci popisuje Újezský zpravodaj 7-8/2017:

 

Připomínky z Květnice se nám běžným vyhledáváním nepodařily dohledat, přitom právě Květnice je z výše uvedeného pohledu velmi důležitá. Při běžném vyhledávání na veřejných zdrojích nejsou k nalezeí ani připomínky Běchovic, pro něž je zase úhelným problémem křižovatka 511. Že připomínky Běchovice podávaly, lze usoudit z usnesení mimořádné Rady MČ zde, jejich znění ale chybí. Klánovice kupodivu žádné připomínky nepodaly, ačkoliv se jich dopravní megazměna spojená s přeložkou též citelně dotkne. A Úvaly své připomínky projednaly s ŘSD s předstihem, takže vše bylo zpracováno již v dokumentaci.

Shrnutí dostupných přípomínek dotčených obcí:

Připomínky MČ Praha – najdete na kolodějském obecním webu ze dne 14.6.2017  jako „Stanovisko..“, info ON ZDE.

Připomínky Újezda nad Lesy, odeslané na MŽP 12.6.2017, byly zveřejněny na obecním webu 23.6.2017, info ON ZDE.

Připomínky obce Sibřina byly zveřejněny v červencovém zpravodaji Nový Zebrin, info ON ZDE.

Záznam z veřejného projednání v Újezdě nad Lesy dne 22.6.2017 ZDE.

Téma je – na rozdíl od většiny obecních webů – stálicí ON a budeme jej i nadále sledovat.

Všechny příspěvky a informace o „obchvatu“ a „běchovické křižovatce“
najdete souhrnně a chronologicky v ON, v rubrice
Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.

Související příspěvky