EIA – připomínky MČ Praha 21 k Přeložce silnice I/12

MČ Praha 21 zveřejňuje uplatněné připomínky k záměru „Přeložka silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly z hlediska vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. dokumentace ve stupni EIA, datum 4/2017“.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6129-eia-pripominky-mc-praha-21-k-prelozce-silnice-i-12

Související příspěvky