Jednou větou z Úval v pondělí 4.5.2015

Úvaly k datu 4.5.2015: záznam z minule avizovaného veřejného jednání Zastupitelstva ze dne 23.4.2015 můžete shlédnout jako náhledové video tohoto příspěvku, nebo na YouTube ZDE, z jednání vybíráme:
Klement Gottwald byl dne 23.4.2015 rozhodnutím Zastupitelstva zbaven čestného občanství města Úvaly, v kronice města však jako připomínka pro budoucí generace informace o jeho čestném občanství v letech 1949 – 2015 zůstane; byl odsouhlasen 25 let neřešený problém – rozsáhlý výkup pozemků pod komunikacemi, čímž bude odblokována možnost jejich rekonstrukce;
na webu obce www.mestouvaly.cz najdeme informaci o projektové dokumentaci na veřejné osvětlení lokality Horoušánky jako probíhající investici města, též pozvánku na veřejnou diskusi  dne 11.5.2015 nad návrhem II. etapy výstavby na Hostíně pro všechny obyvatele Úval, s návrhem studie ke stažení;
na 14.5. je svoláno další mimořádné zasedání Zastupitelsva, kde se bude jednat o transformaci úvalské VPS a odpadového hospodářství, úvodní info na webu obce od místostarosty Pokorného ZDE, důvodovou zprávu ze dne 30.4.2015 najdete ZDE; projekty pro veřejnou diskusi a připomínkování veřejnosti (též ke stažení na webu obce): Koncepce transformace VPS na TSÚ – 2015_final, Koncepce OH města Úvaly_2015_final;
v Úvalech je vybudován nový bezdrátový rozhlas jako součást systému protipovodňových opatření a současně bude zcela nově zpracován digitální povodňový plán města – jedná se výsledek dotačního projektu Státního fondu životníhoprostředí z r. 2013,  info včetně rozpočtu na webu obce ZDE;
vyšel květnový Život Úval se spoustou informací a pozvánek a s hlavním tématem 70. výročí osvobození Úval ZDE; postupné představovování jednotlivých odborů úřadu – tentokrát Odboru správního na str. 2 a3 – oceňuje nezávislý informační servis www.uvaly.cz a informace rozšiřuje v článku Kdo řídí město Úvaly ZDE
výčet úvalských obchodů, úvahu o nákupních zvyklostech úvalanů a o strategii velkých obchodních řetězců najdeme v článku Hypermarkety v Úvalech na www.uvaly.cz ZDE;
30.4.2015 byla v Úvalech na Vinici otevřena rozhledna, odkud jsou při jasném počasí vidět Krkonoše.

pozvánka válka foto

 

Související příspěvky