Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

„Jak to udělat, aby lidé nekouřili?“

AKTUALIZACE dne 1.7.2015:

vyhodnocení soutěže: vyhodnocení soutěže Jak to udělat, aby lidé nekouřili

VYHLÁŠENÍ:

V rámci kampaně ke Světovému dni bez tabáku
vyhlašuje Státní zdravotní ústav
LITERÁRNÍ a VÝTVARNOU SOUTĚŽ
pro žáky základních škol v ČR
na téma:
„JAK TO UDĚLAT, ABY LIDÉ NEKOUŘILI?“

Do soutěže budou zařazeny literární práce – v rozsahu maximálně 1 stránky formátu A4,
a výtvarné práce – postery, plakáty, videa v maximální délce 4 minuty.

Hodnotí se především originalita, nápad či hloubka, s jakou bude téma zpracováno.
Práce mohou být individuální, celotřídní nebo skupinové.

Každá práce musí být zřetelně označena:
1)        jménem a příjmením autora, jeho věkem
2)        adresou školy, třídou (popř. i  telefonním číslem či e-mailem na kontaktní osobu)

Uzávěrka soutěže je 31.  května 2015.

Ke stažení a laskavému šíření:
den bez tab 2
pruvodni dopis k soutezi

 

Související příspěvky