Informace MČ Praha – Koloděje k dopravním omezením na Českobrodské v Běchovicích od 18.2.2019. Mapy uzavírek 9. a 10. etapy

V MČ Praha – Běchovice bude od 18. 02. do 30. 06. 2019 probíhat devátá a desátá etapa rekonstrukce vozovky, vč. rekonstrukce kanalizace ul. Českobrodské. Stavba se vrací k budově č. p. 3, tj. k sídlu ÚMČ Praha – Běchovice, ve směru do centra, zábor bude měřit cca 270 m. V desáté (poslední) etapě v době od 09. 05. do 30. 06. 2019 se stavba přemístí do směru z centra. Stavbou v obou etapách budou projíždět linky MHD – BUS a dopravci upraví stávající jízdní řády. Objízdná trasa pro osobní vozidla bude vedena po ul. Mladých Běchovic ve směru na Horní Počernice, obousměrně.

Městskou částí Praha – Koloděje vydané (modré) povolenky zůstávají v platnosti. Počítáme s vyměněnou povolenky, pokud došlo ke změnám, např. k prodeji vozidla, aj. Povolenky budou „do vydány“ občanům Koloděj (s trvalým pobytem, bydlícím na základě nájemní smlouvy, podnikatelům s provozovnou aj.), pokud prokáží oprávněnost ústní žádostí k průjezdu stavbou/kyvadlem v k. ú. Běchovice. Průjezd stavbou pro osobní vozidla s vydanou povolenkou se týká pouze doby od 06.00 hod. do 20.00 hod. Upozorňujeme, že přiložené situace jsou pracovní, může ještě dojít k úpravám dopravního značení a dopravního zařízení.

Zdroj: MČ Praha – Koloděje, 23.1.2019

Mapy uzavírek:

 

Předchozí v ON:

Avízo z Úval: pokračování prací a dopravní omezení na Českobrodské v Běchovicích opět od 18. února 2019. AKTUALIZACE

Související příspěvky