Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Hezky česky: architektonická soutěž na Hlavní nádraží v Praze, které je i není kulturní památkou

Když se loni na jaře začala připravovat architektonická soutěž na přeměnu hlavního nádraží v Praze, požádali památkáři ministerstvo kultury, aby novou odbavovací halu prohlásilo za památku. A Správu železnic s Prahou zároveň upozornili, že budova může být nakonec památkově chráněna.

Připomeňme, že soutěž na rekonstrukci haly nepočítala s tím, že je objekt památkově chráněný a vítězný projekt, jenž vzbudil řadu kritických ohlasů, zahrnuje výrazné stavební úpravy do současného vzhledu a dispozic haly včetně velké dřevěné střešní konstrukce.  

Ministerstvo kultury se po roce – tedy letos na jaře – dotázalo Drážního úřadu, zda je hlavní nádraží jednou, nebo dvěma budovami. Pokud by šlo o jednu stavbu, chránilo by odbavovací halu spojení se starou a cennou Fantovou budovou. Začátkem května dostal resort odpověď, že podle úřadu odbavovací hala skutečně není samostatnou stavbou. Rozhodnutí ovšem padlo, ačkoli chybělo množství dokumentů.

Ministerstvo kultury pak informovalo, že odbavovací halu nemůže prohlásit za kulturní památku, protože už jí je díky svému spojení s Fantovou budovou.

Celý vhled do zmatlané soutěže a vášní kolem (ne)vyhlašování kulturní památky najdete v článku Anny Jadrné
na iRozhlas, 6. prosince 2023
Jedna, nebo dvě budovy? Úřad změnil verdikt o hlavním nádraží během čtyř měsíců

„Causu Hlavas“ budeme dále sledovat.

Náhledový obrázek: ilustrační, Pexels – Brett Jordan

 

Doplnění informací – zdroj IPR Praha, 1. 12. 2023:


Vyjádření Drážního úřadu ze srpna 2023:

Vyjádření v pdf: DrazniUrad

 


Vyjádření zadavatelů Soutěžního dialogu Nový Hlavák
– Magistrátu hlavního města Prahy, společně se Správou železnic a Dopravním podnikem hl. m. Prahy:

 

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky do katalogu NPÚ

Magistrát hlavního města Prahy, společně se Správou železnic a Dopravním podnikem hl. m. Prahy jako zadavatelé Soutěžního dialogu Nový Hlavák považují za nutné vyjádřit se k současné situaci.

K zápisu haly hlavního nádraží do katalogu kulturních památek NPÚ došlo nečekaně doslova přes noc a je pro nás překvapením. Zápis je ovšem založen na neplatném odůvodnění a nemá ani právní základ. Ukvapené a nepodložené jednání NPÚ je nejen nestandardní, ale navíc budí dojem účelovosti. Naším cílem je v tuto chvíli získat jasné a finální stanovisko úřadů, se kterým může vítězný tým dál pracovat při zpracování architektonické studie. Jsme proto připraveni s NPÚ o celé situaci dále jednat.

Už při tvorbě zadávací dokumentace k soutěžnímu dialogu jsme konzultovali situaci s NPÚ a Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Zástupci NPÚ nám na jednání ještě před vyhlášením Soutěžního dialogu potvrdili fakt, že NOH není zapsanou památkou. Navíc měl ústav k dispozici koncept soutěžního zadání, který památkáři nijak nerozporovali a na základě diskuse bylo doplněno, že se od účastníků soutěžního dialogu očekává dodržení citlivého přístupu k rekonstrukcím budov na území Pražské památkové rezervace. Tím spíš je dnešní vývoj zarážející.

Teprve v samé závěrečné fázi soutěžního dialogu nám Ministerstvo kultury sdělilo, že považuje NOH za kulturní památku s odkazem na názor Drážního úřadu. Ten nejprve NOH označil za přístavbu Fantovy budovy a následně po doplnění podkladů svůj názor opravil. Z tohoto opraveného stanoviska (přikládáme k tomuto vyjádření) nyní vyplývá, že NOH přístavbou Fantovy budovy není, neboť NOH nesplňuje podmínku nedílné a funkčně propojené součásti Fantovy budovy. Původní sdělení Ministerstva kultury tak ztratilo jakékoliv odůvodnění. Naopak Nová odbavovací hala tvoří spolu s magistrálou, metrem a bočními rampami konstrukční a funkční celek, a tím pádem by v případě existence památkové ochrany NOH byly součástí kulturní památky i části magistrály či parkoviště na střeše NOH.

Po celou dobu dosavadní existence NOH k ní nebylo přistupováno orgány památkové péče jako ke kulturní památce. Během soutěžního dialogu proběhly opakované diskuse o památkové ochraně s jednoznačným výsledkem, že neexistuje žádný platný dokument prokazující památkovou ochranu NOH. Tento fakt ostatně potvrzuje i překotné doplnění NOH do katalogu NPÚ tři dny po zveřejnění výsledků soutěžního dialogu.

Celý Soutěžní dialog byl proto dokončen při vědomí, že neexistuje žádný právní ani jiný základ pro považování haly za kulturní památku. Samotná hala až do 30. 11. 2023 nebyla jako kulturní památka ani evidovaná v katalogu NPÚ. Objekt Nové odbavovací haly byl dokonce v minulosti na prohlášení za kulturní památku NPÚ navržen (v roce 2004), nicméně ze strany Ministerstva kultury byl podnět zamítnut a nebylo zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku. V aktuálním zápise je však dovětek o tomto typu právní ochrany již od roku 1958. Hala byla však postavena až v letech 1973–1979.

Zmatečné a nekoncepční jednání orgánů památkové péče nic nemění na skutečnosti, že jsme jako zadavatelé upozornili účastníky jak na architektonickou hodnotu haly, tak na památkově chráněné celé území již během soutěžního dialogu. Ti ji také promítli do svých návrhů.

Více informací o Soutěžním dialogu, participaci a návrzích naleznete na webu novyhlavak.com

 

 

Související k tématu:

Nový Hlavák? Do Prahy se za ním bude jezdit, chválí architekt. Jedna věc ho ale překvapila

 

AKTUALIZACE:
Komentář Prokopa Vodrážky v Deníku N, 1. 12.  2023:

Před patnácti lety blob, teď hlavák. Místo debat o rozvoji města vedeme kulturní války

Související příspěvky