Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Rozpadá se nám příběh „našeho“ světa a nevíme, jak bude pokračovat

O tom, že se nám celá společnost a s ní ekonomie proměňuje pod rukama, není pochyb…

Jen během poslední generace se téměř k nepoznání proměnila média i politika, osobní i pracovní vztahy mezi lidmi. Vznikly nové měny, celá planeta je propojená neutrálně-finanční sítí, která se navzájem informuje a ovlivňuje – a posílá si peníze – rychlostí světla.

I války, nemluvě o terorismu a dezinformacích, se dnes z velké části bojují na poli médií, tedy internetu.

Ne, že bychom hmotný svět nepotřebovali.
Stává se ale pro nás tak automatickou samozřejmostí, jako je tekoucí voda v bytě, které nevěnujeme ani procento naší pozornosti…

Svět je těhotný změnou, ale nikdo přesvědčivě neví, jak ji všeobecně přijatelně uchopit. Trošku to připomíná dávnou dobu, kdy katolické interpretaci reality věřilo čím dál tím méně lidí, ale nebylo nic jiného, čemu věřit…

Každá vyspělá civilizace zkrátka narazí na hranice svého okolí a musí se s tím nějak vypořádat.
Za rozpad tradičních hodnot může spíše urbanizace, možná liberální filozofie, nikoli primárně kapitalismus.

Podobná situace (jako v ekonomii), zdá se, panuje i obecně ve filozofii, humanitních vědách či v teologii. Křesťanství, stejně jako Západ a možná celý svět hledá příběh, který by neexistoval jen v negaci, dekonstrukci či kritice.

Rozpad velikého příběhu ústí nutně v to, že se svět rozpadl na malé nekoherentní kousky, a smysl a víru si musí poskládat každý, po kutilsku, po domácku sám.

Celou úvahu Tomáše Sedláčka z 1. 12. 2023 najdete v HN:
Ekonomie těhotná změnami, ale chybí Luther (nebo Hus) aneb Kapitalismus a kutilové smyslu
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Související:

Univerzity kdysi bývaly platformou sloužící k hledání informací a získávání poznatků. Shromažďovali se na nich zvídaví lidé, kterým nebylo zatěžko vynakládat čas i síly na získávání nových znalostí. Vedly se disputace, rozsáhlé debaty, názory diskutujících byly jinými diskutujícími vyvraceny, jindy potvrzovány.

Nedělám si iluze, že by v minulosti nehrála roli osobní prestiž a snaha ukázat, kdo je nejlepší, debaty ale bývaly založené na vědomostech a pracovaly s logikou…

 

…Do centra zájmu se (dnes) dostal člověk a jeho pocity či dojmy… A místo promýšlení problémů, hledání logických vazeb, vyvozování důsledků z příčin a uvědomělého sledování pravidel světa kolem nás se znovu dostává ke slovu intuice…

Co nám k tomu řekne Bible?
Ocení, když se člověk nechává vést pocity?

… celý text Petra Rause z 29. 11. 2023:
Glosa:  Současné školství staví do centra zájmu pocity a dojmy
Zdroj: Rádio 7 na webu ProBoha.cz

Související příspěvky