Ekologické Česko? Informace pro veřejnost, firmy a podnikatele

Dne 13. března 2023 vyšla edukační kampaň s názvem Ekologické Česko.

Jejím cílem je předat veřejnosti i podnikatelské sféře informace o tom, jaké jsou v oblasti firemní odpovědnosti a udržitelnosti trendy, čím se mohou firmy inspirovat a také přinášíme i ve spolupráci se známými osobnostmi rozhovory na téma odpovědného přístupu každého jedince.

Tématem je například cirkularita, snižování uhlíkové stopy, nebo inovace ve stavebnictví.

Rozhovory a články s organizacemi, jako jsou Svaz ochránců přírody, Klimatická koalice, Svaz moderní energetiky, Business leaders forum, Czech smart city cluster a další.

Ekologické Česko

 

Zdroj: Ekolist, 13. 3. 2023

Související příspěvky