Probíhá EIA pro „náš obchvat“, dokumentace ke stažení. Připomínkovat může každý do 12.6.2017. AKTUALIZACE

ATUALIZACE 12.6.2017:
Dnešním dnem skončilo připomínkování EIA pro stavbu I/12. Ve čtvrtek 22.6.2017 se  v Újezdě nad Lesy koná veřejné projednání stavby s investorem, projektantem a MHMP, více info a program ZDE.

ATUALIZACE 24.5.2017:

„Nemáte zkušenosti s podáváním připomínek EIA? Nevíte, co to je? Můžete se podívat třeba na tyto stránky nebo zavolat či napsat k nám na městský úřad (281 091 537 nebo podatelna@mestouvaly.cz). Rádi Vám poradíme“
Město Úvaly

Informace pro občany o stavbě 511 a I/12 na webu Města Úvaly ZDE

XXXXXXXXXX

Ještě v průběhu lhůty pro zaslání připomínek ke stavbě 511 (Běchovická křižovatka ZDE) bylo zahájeno další veledůležité připomínkové řízení, tentokrát na „náš“ obchvat – přeložku I/12. Obě stavby tvoří celek, největší dopravní stavbu v našem regionu, stavbu, o níž místní obyvatelstvo i úřad  mluví několik desetiletí a po stejnou dobu k ní vztahují (ne)možnost především dopravních investic a úprav.

Vizualizaci záměru přeložky I/12 jsme poprvé zveřejnili 22.12.2016, jak bude „obchvat“ vypadat si připomeňte ZDE.

Záměr je nyní posuzován z hlediska dopadu na životní prostředí. A právě k tomuto procesu může veřejnost, městské části či úřady a odbory městských částí, zkrátka každý, uplatnit své připomínky. Újezd nad Lesy bude stavbou této dálnice dotčen po celé své délce na jižní straně, zcela se změní dosud známá krajina v jeho okolí i stávající dopravní propojení do sousedních obcí.

Záměr pod označením MZP473 byl zveřejněn 12.5.2017.
Dokumentace ke stažení ZDE.
Termín pro zaslání připomínek
(poštou, datovkou, na podatelnu s elektronickým podpisem nebo osobně)
je do 12.6.2017.

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Identifikátor datové schránky: 9gsaax4

Informace o Podatelně Ministerstva životního prostředí
E-mail pro elektronická podání: posta@mzp.cz

informace:
Web: www.mzp.cz
E-mail: info@mzp.cz

Od odborné veřejnosti a odborů úřadu, zabývajících se dopravou, stavebnictvím a především životním prostředím právem očekáváme podrobné nastudování dokumentace a úspěšné hájení veřejného zájmu – konkrétně zájmu Újezda nad Lesy a jeho obyvatel – tak, aby byly minimalizovány a bohatě kompenzovány dopady dopravní megastavby na naše životní prostředí a naše zdraví. Právo uplatnit svoji, třeba laickou, připomínku a své obavy z hluku, prašnosti, ztráty zeleně, vyschnutí studny atd. v souvislosti se stavbou dálnice za humny či pod okny má ale každý  a každý má právo žádat, aby podmínky budoucí megastavby všechno toto zohlednily. Nenechte minout tuto příležitost, která se opakovat nebude, ale jejíž výsledek natrvalo a velmi podstatně změní místo, kde žijete.

Všechny příspěvky a informace o obchvatu a „běchovické křižovatce“
najdete chronologicky v ON, v rubrice
Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.

náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Související příspěvky