Beseda o obchvatu a běchovické křižovatce v Újezdě nad Lesy ve čtvrtek 22.6.2017. AKTUALIZACE: záznam z besedy a připomínky MČ P21

AKTUALIZACE 23.6.2017:
Připomínky MČ P21 zveřejněny 23.6.2017 ZDE.
Záznam z veřejného projednání v Újezdě nad Lesy dne 22.6.2017 ZDE.

INFO 16.6.2017:
Pondělí 12.6.2017 bylo posledním dnem, kdy mohla veřejnost připomínkovat EIA k přeložce I/12.

Připomínky za MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy zpracoval arch. Jan Záhora. Dokument byl schválen Zastupitelstvem na veřejné schůzi v pondělí 12.6.2017 a úkolem OMI bylo obratem připomínky odeslat Ministerstvu životnímu prostředí. To se doufejme povedlo, čekáme nyní na jejich zveřejnění na obecním webu.

Připomínky MČ Praha – Koloděje najdete na kolodějském obecním webu dne 14.6.2017  jako „Stanovisko..“ ZDE.

POZVÁNÍ na 22.6.2017 v Ujedě nad Lesy:
Informační setkání investora stavby, jejího zpracovatele a MHMP s veřejností, která proběhla koncem kvěna v Běchovicích, se bude konat i v Újezdě nad Lesy. Ve čtvrtek 22.6.2017 od 17:30 v divadelním sále 1. stupně MZŠ, vchod z ulice Čentická. Využijte možnosti dozvědět se aktuální informace o největší dopravní stavbě, která zcela změní především okolí Úval, Květnice, Újezda, Koloděj a Běchovic a dotkne se celého východního okraje Prahy.

 

 

 

Níže je oficiální propagační a informační materiál MHMP ke stavbám 511 a I/12 jako součástem Pražského okruhu:

 

Všechny příspěvky a informace o obchvatu a „běchovické křižovatce“
najdete chronologicky v ON, v rubrice
Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.

Související příspěvky