Úvodní stránka 30 ZPRÁVY 30 Dobré zprávy 30 Dobrá zpráva: společný postup českých univerzit v podpoře udržitelnosti

Dobrá zpráva: společný postup českých univerzit v podpoře udržitelnosti

V roce 2022 došlo k poměrně zásadnímu obratu v postoji českých univerzit vůči životnímu prostředí a problematice udržitelnosti, obecně vzhledem k Cílům udržitelného rozvoje OSN.

Naše vysoké školy ukázaly, že chtějí veřejně deklarovat (a také pečlivě dokumentovat) své odpovědné chování v běžných provozních záležitostech – a věnovat se přitom celé šíři především environmentální problematiky (sociální aspekty udržitelnosti zohledňují ve své činnosti již tradičně)…

Nešlo přitom jen o přijetí nezbytných klimatických opatření, vyžadovaných již dnes naší legislativou… v létě 2022 se pak začaly připravovat plány na to, jak naše univerzity vyburcovat, aby se konečně staly příkladem společenské odpovědnosti hodným následování…

Úlohu hlavního hybatele společného postupu, který poté následoval, na sebe vzala Masarykova univerzita. Dokázala spojit úsilí zástupců z dalších celkem 24 univerzit, vytvořit společný jednoletý projekt UNILEAD a v r. 2022 (kdy došlo na jeho realizaci) pak rozdělit práci mezi zástupce zapojených škol – jde prakticky o všechny veřejné vysoké školy, které v ČR máme.

Koordinátoři projektu (Richard Hubl a Jana Černá) jim přidělili různou míru odpovědnosti, takže každá univerzita se plně věnovala některému z 10 témat a další témata spoluvytvářela či dění v jejich rámci alespoň sledovala.

Těmito tématy (a jejich garanty) jsou:

  1. • Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost (garant – Vysoká škola ekonomická);
  1. • Odpady, prevence vzniku a recyklace (Univerzita Hradec Králové);
  1. • Energetický management (Univerzita Pardubice);
  1. • Odpovědné nakupování – veřejné zakázky (Masarykova univerzita);
  1. • Stravování (Univerzita Karlova);
  1. • Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol (Univerzita Palackého);
  1. • Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda (Česká zemědělská univerzita);
  1. • Zelená výstavba (České vysoké učení technické);
  1. • Biodiverzita (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně);
  1. • Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava).

…Projekt v rámci zapojených univerzit zmobilizoval značné kapacity, především lidské (odborné i organizační), a vzbudil velké naděje všech zúčastněných.

Vznikly inspirativní podkladové materiály, které se podařilo shromáždit na stránkách Masarykovy univerzity. Je tak k dispozici (volně dostupná všem zájemcům) sdílená sada doporučení ve všech 10 oblastech provozu univerzit, i závěrečné prezentace každé z nich…

Každá změna ale  začíná u lidí, technologie a organizační postupy jsou jen nástrojem, jak cíle překlopit do praxe a dosáhnout toho, že se věci dají do pohybu…

Celou informaci z 29. 1. 2023 najdete v Ekolistu:
Jana Dlouhá: České univerzity se spojily ve snaze o prosazování udržitelnosti

 

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Praha pomáhá městským částem zavádět „školní ulice“ jako vítané projekty pro zvýšení bezpečnost školáků

V září letošního roku přibude v Praze několik školních ulic. Projekt školní ulice upravuje na krátký čas průjezd automobilů vybranými ulicemi a dovoluje dětem bezpečně dojít do svých tříd. Spolupráce ...