Divoká příroda, ochrana klimatu, ochrana vody a zabránění půdní erozi – to jsou nejvíce ceněné hodnoty lesa pro českou veřejnost

„Veřejnost vnímá ohrožení lesů klimatickou změnou, akcentuje mimoprodukční funkce lesa a přiklání se k přírodě blízkým způsobům zacházení s lesem,“ zjistil výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR, zveřejněný 25.11.2017.

Místa s divokou přírodou v lesích se líbí 85 procentům respondentů…Teď divoké přírodě patří 0,3 procenta území Česka.

„Rozsáhlá místa ponechaná samovolnému vývoji v lesích jsou příležitostí pro ochranu vody, půdy, klimatu a rostlinných a živočišných druhů. To vše veřejnost vnímá jako nedílnou součást funkcí, které má les splňovat,“ uvedla Eliška Vozníková z Hnutí Duha.

Naopak to, co se lidem v lesích nelíbí, jsou rozsáhlé paseky, proti nimž se vyslovilo 65 procent lidí, asfaltové cyklostezky (77 procent), a také suché a popadané stromy (73 procent).

..staré stromy a tlející dřevo jsou ale klíčové pro divokou přírodu a pro ochranu rozmanitosti. „Více než třetina lesních druhů rostlin, hub a živočichů je vázána právě na tlející dřevo. V lesích, kde nejsou staré a suché stromy a odkud se dřevo odveze, tyto druhy chybějí a takový les je pak méně odolný,“ uvedlo Hnutí Duha.

Zajímavé je, že u dotazů na hlavní funkce lesa ustupovala do pozadí produkce dřeva…Nejvýrazněji lidé vnímají potřebnost lesů pro ochranu klimatu (68 procent), ochranu vody (66 procent) a ochranu půdy před erozí (63 procent).

Průzkum se zaměřil také na to, co lesům nejvíce škodí. Podle veřejnosti je to na prvním místě znečištění (77 procent), na druhém holoseče (70 procent)…“

 

ČTK 25.11.2017, zkráceno ON

Související příspěvky