Jednou větou z Úval v pondělí 11.12.2017: nové ulice, nové chodníky, nová výsadba zeleně

V Jiráskově ulici u vlakového nádraží dokončuje město dosadby zeleně
„Společnost Strabag zároveň opravila odvod vody u zastávky autobusu u nádraží, takže by takže by se již neměly tvořit obrovské kaluže po každém dešti.“ Ulice tak získává svoji definitivní podobu.

http://www.mestouvaly.cz/evt_image.php?img=1459

 

Klánovickou ulici a ulici Purkyňovu propojil zcela nový chodník

Náklady na vybudování chodníku činily 3,85 mil. Kč, z toho 3,43 mil. Kč kryla dotace od SFDI. V chodníku je již připraveno vedení pro případné budoucí vybudování veřejného osvětlení. Současně byl opraven i povrch navazujícího asfaltového chodníku, nové zábradlí bude osazeno na jaře 2018.

Jednalo se o poměrně náročnou stavbu, protože prakticky celou délku chodníku bylo nutné založit do svahu mohutnou opěrnou zdí o výšce až 5 metrů. Věříme, že vybudovaný chodník pomůže především obyvatelům ve čtvrtích ležících severně od železniční trati.

http://www.mestouvaly.cz/evt_image.php?img=1453

 

Probíhají dodělávky a přejímky jednotlivých etap oprav rozbahněných ulic v lokalitách Hájovna, Nad Okrájkem a v Horově ulici

V této chvíli to znamená především seškrábnutí největších nečistot a zasypání štěrkem. Potom se ulice nechají přes zimu až do jara „sednout“. Následně, na jaře (cca 04-05/2018) by měly zaasfaltovány rýhy ulic, které již měly zpevněný povrch (např. Horova ulice, Jedlová, Jalovcová atd.). Ostatní ulice (ty, které byly doposud hliněné) budou zarovnány a dosypány štěrkem.

Pokud bude vývoj rozpočtu města příznivý, což závisí na tom, kolik reálně bude stát rekonstrukce koupaliště, plánuje město úpravu povrchů do  živičného recyklátu nebo přímo balené živice v r. 2018.

http://www.mestouvaly.cz/data/titulka/1csleft_3_big.jpg?gcm_date=1511732633


Stojan na EKO vodu je od 7.12.2017 přemístěn před budovu MěÚ na Pražská 276.

Zdroj: Město Úvaly

Související příspěvky