Český statistický úřad – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018″, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Více informací najdete v příloze.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6355-cesky-statisticky-urad-vyberove-setreni-v-domacnostech

Související příspěvky