Víkend ve znamení úklidu II.

V sobotu 18.4.2015 uklízeli dobrovolníci po celé republice.
V našich končinách proběhly dva úklidy Klánovického lesa, které organizoval OSZKL na klánovické straně a Újezdský STROM na straně újezdské.

XVI. úklidu Klánovického lesa Újezdského STROMu se i přes informační blokádu ze strany Újezdského zpravodaje účastnilo 20 dospělých a 7 dětí a podpořily ji Lesy ČR. Všem zúčastněným patří poděkování! Dobrovolníci vyčistili stezky Lesní galerie a okraje lesa v Pilovské, Polesné, Čentické a Staroklánovické na území ve správě Lesů ČR a Lesů hl.m.Prahy. Z lesa bylo vyneseno cca 50 pytlů odpadu po 120l, dvě pneumatiy a jedny dveře. Obrovskou skládku ve špičce lesa na Staroklánovické za stanovištěm tříděného odpadu zaevidoval STROM na webu zmapujto.cz pod číslem 131538, interaktivní mapa ZDE. Poděkování patří vedoucímu VHČ MČ P21 Pavlu Zemanovi za zajištění úklidu zelených pásů podél Staroklánovické a MČ P21 za poskytnutí odpadkových pytlů a jednorázových rukavic. Doufejme, že i odvoz pytlů ze sběrných míst proběhne spolehlivě, jako tomu bylo v minulých letech. Závěrečné tradiční buřty na Multihřišti zakončily velmi příjemnou pracovní sobotu.
XVI. úklid se konal k připomenutí Dne Země a v rámci kampaně Ukliďme svět,  kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody.

Informace převzaté z www.ujezdskystrom.info

Související příspěvky