„Budiž voda“ aneb česká inspirace z Izraele

„Úsporné nakládání s vodou nebylo v české kotlině po staletí důležitým tématem. Naopak mírné podnebí s dostatkem srážek bylo vhodné pro úspěšné zemědělství a pro rozvoj hospodářsky vyspělé země.

V důsledku probíhající změny klimatu se mění situace i v Česku. Klimatická změna přináší častější extrémní projevy počasí a tak se kromě povodní musíme naučit vyrovnat i s dlouhotrvajícím suchem. A právě technologické inovace budou jedním z nástrojů, který pomůže minimalizovat negativní dopady sucha a nedostatku vody na lidské životy a zdraví, životní prostředí, ekonomiku a společnost.

Stát řeší problematiku sucha na několika úrovních. Loni vznikla Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR , pracuje meziresortní skupiny VODA-SUCHO a problém nedostatku vody se diskutuje v rámci Visegrádské skupiny.

Nicméně hlavní úkol pro lepší odolnost jak vůči povodním, tak vůči suchu, musíme udělat sami. Klíčové je udržet vodu v krajině, nejlépe přírodě blízkým opatřením, jako jsou zdravé a pestré lesy. Naopak zmenšovat by se měla plocha nevhodně obdělávané zemědělské půdy. Ta nejen, že zachycuje méně vody, ale každým rokem tuto schopnost ztrácí.

Právě problémy se zadržováním vody v krajině a nakládání s vodou v průmyslu i domácnostech považuje za jeden z klíčových problémů aktuálně projednávaný Strategický rámec Česká republika 2030. Ten kromě jiného navrhuje, aby se po ukončení smluv se zahraničními partnery vrátilo provozování vodárenské infrastruktury do pravomoci měst a státu…

Inspirace z Izraele

Právě Izrael je zemí, která se s nedostatkem vody potýká po celou dobu své existence. Přesto tato země dokázala vyřešit vlastní problémy s vodou…Nově vydaná kniha „Budiž voda“ autora Setha M. Siegela popisuje vizi a cestu, jak navzdory velmi omezeným zdrojům vody, rychle rostoucí populaci i ekonomice a mnohdy nepřátelsky naladěným sousedním zemím si Izrael dlouhodobě udržuje náskok v oblasti vodohospodářských inovací. Kniha umožňuje čtenářům seznámit se s izraelskými zkušenostmi a zjistit, jak lze změnit vyprahlou zemi ve vodní velmoc.

Klíčem k tomu je podle knihy především rozhodnutí postavit vodní hospodářství do centra politické agendy. Stát Izrael šel tak daleko, že vodu prohlásil za kolektivní majetek. Druhou položkou v receptu na úspěchu byla sázka na chytrá řešení, zejména v zemědělství, která přinesla přelomové inovace.


Knihu „Budiž voda“ Setha M. Siegela vydává nakladatelství Aligier s.r.o., cena 369 Kč. Předmluvu napsal ministr životního prostředí Richard Brabec.“

náhledové video: Ministr Brabec ke knize „Budiž voda“
převzato a zkráceno z článku 16.12.2016 na Udržitelný rozvoj ZDE

 

http://udrzitelny-rozvoj.cz/sites/default/files/logo.png

 

Související příspěvky